MONITOR

Smart Monitoring Methodology for Offshore Wind Farm Support Structures

Publieke samenvatting / Public summary

Het is een bekend gegeven dat het uitvoeren van metingen aan offshore wind constructies relevant is voor het kwantificeren van de veiligheid en de integriteit. Een standaard voor het ontwerp van een meetsysteem is echter nog niet ontwikkeld. Ook een methode om de data te verzamelen en te vertalen naar structurele integriteitsinformatie ontbreekt. In het project MONITOR werkt een consortium van kennisinstellingen en industrie aan een oplossing.Download

Persbericht: start van het project (juni 2016)