SGUI

Smart Grid User Interface

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Verduurzaming en decentralisering van de energieopwekking zorgen voor behoefte aan een flexibele energiemarkt en een eenduidige ‘smart grid’-standaard. USEF biedt deze standaard, en voorkomt daarmee dure aanpassingen aan het energienet. USEF is technisch gereed maar mist nog een front-end om het ook geschikt te maken voor eindgebruikers.

Doelstelling
Doel van dit project is de ontwikkeling van een front-end voor USEF, dat flexibiliteit op de energiemarkt inzichtelijk maakt, en monitoring en sturing van de energiestromen in veel meer detail mogelijk maakt. Het front-end maakt USEF bruikbaar voor eindgebruikers, en is daarmee de laatste stap in de ontwikkeling van USEF.

Korte omschrijving
Dit project bestaat uit vier fases. In de eerste fase wordt het technisch ontwerp van het front-end ontwikkeld, op basis van input van de eindgebruikers van USEF, met name netbeheerders Alliander en Stedin. Stichting USEF stelt een Programma van Eisen op en begeleidt de bouw van het ontwerp. In de tweede fase wordt het technisch ontwerp in een aantal sessies getest door eindgebruikers, onder begeleiding van Stichting USEF. Op basis van de testresultaten en feedback van de eindgebruikers wordt in de derde fase de definitieve versie van het front-end ontwikkeld en gekoppeld aan het bestaande back-end. Stichting USEF begeleidt ook deze verdere ontwikkeling. In de laatste fase worden front-end en back-end gezamenlijk gedemonstreerd in bestaande proeftuinen. Stichting USEF begeleidt de demonstraties, ondersteund door Alliander en Stedin.

Resultaat
Het belangrijkste resultaat van dit project is een front-end dat compatible is met het USEF-raamwerk. Het is de laatste stap in de ontwikkeling van USEF en maakt USEF beschikbaar voor eindgebruikers en ontwikkelaars. Met USEF als universele standaard ontstaan vele kansen voor de ontwikkeling van nieuwe ‘smart grid’-diensten en -producten.