SMART GRID MEPPEL

Smart grid MeppelEnergie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In de loop van de komende twintig jaar zal de Gemeente Meppel een unieke woonwijk met 3.400 woningen ontwikkelen, genaamd Nieuwveense Landen.

Doelstelling
Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze wijk is dat de toekomstige bewoners optimaal wooncomfort dienen te krijgen tegen de laagste kosten en minimale belasting voor het milieu.

Korte omschrijving
Om dit te bereiken hebben de gemeente Meppel en RENDO een energie-exploitatiemaatschappij opgericht, genaamd MeppelEnergie. Op basis van een aantal studies is bepaald dat een systeem met hybride warmtevoorziening op basis van biogas het beste aansluit op bovengenoemde ambitie. Hierbij wordt een biogas-WKK gebruikt om stroom en warmte te produceren. De warmte wordt gebruikt om een deel van de woningen via een warmtenet van verwarming en warm tapwater te voorzien. De elektriciteit wordt gebruikt om met behulp van warmtepompen warmte en koude te leveren aan een ander deel van de huizen. Met restwarmte uit gezuiverd rioolwater wordt de warmtebalans in de bodem gehandhaafd. In de eerste fase van 444 woningen wordt een Smart Grid gedemonstreerd om deze warmtevoorziening zo efficiĆ«nt mogelijk te verzorgen. Daarnaast zal door middel van bewonersmonitoring, participatie en gaming geĆÆnventariseerd worden op welke manier bewoners zijn aan te sporen tot besparen. In het project werken een aantal partners samen aan de realisatie en leereffecten rondom dit innovatieve Smart Grid: MeppelEnergie, RENDO Duurzaam, de Gemeente Meppel, iNRG de TU Delft en de Universiteit Twente.