SGE-IoE

Smart Grid Evolution Developing a service platform for the Internet of Energy

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De ontwikkeling van Smart Grids en intelligente energiesystemen in Nederland bevindt zich nog in de Proof of Concept fase. Er zijn op dit moment namelijk vooral preconcurrentiële ontwikkelprojecten en kleinere proeftuinen operationeel, waarin technologieën worden geïmplementeerd en onderzocht om vast te stellen welke individuele business cases op termijn gerealiseerd kunnen worden. Deze trajecten dienen er voornamelijk voor om de potentieel toekomstige waarde van technologieën in hun sociale context vast te stellen. In de aanloopfasen naar commercialisatie bevindt de ontwikkeling van Smart Grids in Nederland zich dan ook nog in de beginfase. Een grootschalige proeftuin is noodzakelijk om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling richting de grootschalige uitrol van Smart Grids vanaf het eind van het lopende decennium en begin jaren 2020, conform de doelen van het Innovatiecontract Smart Grids.

Doelstelling
Het doel van het project is om te komen tot het ontwerp (System of systems design) van de (functionele) ICT architectuur, telecomarchitectuur, fysieke infrastructuur en de institutionele omgeving waarmee in 2016 de realisatie en bedrijfsvoering van een grootschalige proeftuin in Nederland met circa 500.000 aansluitingen kan worden gestart.

Korte omschrijving
De projectpartners starten met het project Smart Grid Evolution om alle noodzakelijke voorbereidingen op de realisatie van een grootschalige proeftuin in Nederland te treffen.

Resultaat
Ontwerp van de architectuur, infrastructuur en institutionele omgeving waarin de tot op heden bekende Smart Grid technologieën, principes en producten/diensten in één (sociale) omgeving kunnen worden samengebracht en waar nationale en internationale onderzoeksinstellingen, ICT & technologie bedrijven, (energie)leveranciers, nieuwe dienst- en productaanbieders, klanten en overheden ervaring met de energievoorziening van de toekomst kunnen opdoen en nieuwe klantproposities door hen kunnen worden getest. Een algeheel marktmodel dat incentives in zich heeft dat duurzaam gedrag stimuleert is daarbij essentieel.