SEPHA

Smart Energy Platform for Home Appliances

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Door een toename van het aantal duurzame energiebronnen is het de verwachting dat de discrepantie tussen vraag en aanbod van elektriciteit toe zal nemen en frequenter wordt. Tevens wordt verwacht dat het aantal elektrische huishoudelijke assets, zoals warmtepompen en EV, toeneemt. Dit biedt een enorm groeipotentieel om te ontsluiten voor het aanbieden van flexibiliteitsdiensten voor het energienet omdat slimme aansturing hiervan congestie en onbalans voorkomt. Door de hoge prijsvolatiliteit op deze regel- en reservemarkten is dit voor verschillende ketenpartners in het energienet interessant om verder te ontwikkelen. Zo kan het flexibiliteitspotentieel voor grootschalige marktopname doorontwikkeld worden en bijdragen aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening.

Doelstelling
Doel van het project is het werkingsprincipe aantonen van de geaggregeerde aansturing van huishoudelijke assets voor het leveren van flexibiliteit aan het elektriciteitsnet. Het consortium sluit aan bij de ontwikkeling om kleinere vermogens (>1MW) aan te bieden op de regel- en reservemarkt van TenneT. Eerdere projecten richtten zich op proeftuinen, dit is expliciet geen proeftuin en zal zeer snel aangeboden worden op afroep voor TenneT. Hiermee wordt de waarde van flexibiliteit van huishoudelijke assets snel aangewend. Het project draagt bij aan programmalijn 5 en al haar innovatiethema's, doordat slimme algoritmiek voor onder andere elektrisch vervoer wordt ingezet om de flexibiliteit van het energiesysteem te verhogen en energie slimmer in te zetten.

Korte omschrijving
Vandebron en IBM worden ieder verantwoordelijk voor hun deel van de te ontwikkelen algoritmiek. Vandebron richt zich op de ontwikkeling van de blockchain en slimme algoritmiek voor verschillende huishoudelijke assets, het opleveren van de klantapp, de werving en communicatie, en de kennisdisseminatie en doorontwikkeling van de pilot. IBM richt zich op de communicatieprotocollen met de huishoudelijke assets en zoekt hierbij concrete aansluiting op bestaande open-source protocollen.

Resultaat
Het resultaat van dit project is het aantonen van het werkingsprincipe van deze flexibiliteitsdienst onder een representatieve groep van zo'n 100 prosumenten (2 MW) waarbij verschillende huishoudelijke assets bijdragen aan onbalansreductie. Hierbij worden de volgende concrete resultaten verwacht: (1) algoritmiek voor het geaggregeerd ontsluiten van de verschillende assets zodat deze op actieve oproep door TenneT flexibiliteit aan het net kunnen leveren; (2) Communicatie en coƶrdinatie infrastructuur voor het aansturen van huishoudelijke assets; (3) Home Energy Management System (HEMS) applicatie voor gebruikers.