Slim met trafo

Smart Charging Pilot op transformator niveau

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Dit DEI-project betreft een nieuw idee voor smart charging door laadpalen aan elkaar te koppelen binnen één lokaal laagspanningsnet. Hierdoor kan gekeken, gemeten en gestuurd worden op het maximum verbruik van een groep laadpalen i.p.v. één enkele aansluiting, wat als voordeel heeft dat smart charging effectiever is, er meer auto´s geladen kunnen worden zonder netverzwaringen én dat de betreffende auto´s gemiddeld veel sneller opgeladen worden.

Doelstelling
Het doel van dit DEI-project is het met praktijkdata valideren van een nieuwe smart charging technologie, waarbij de elektrische energievraag voor EV's via laadpalen wordt gebundeld om het beschikbare aanbod in kabel- en trafocapaciteit efficiënter te kunnen gebruiken voor elektrisch laden en zo congesties in energienetten te voorkomen. Dit moet in potentie de oplossing kunnen vormen voor het capaciteits- en congestieprobleem van netbeheerders.

Korte omschrijving
Een succesvolle uitvoering van deze pilot vereist experimentele ontwikkeling in de vorm van software ontwikkeling voor smart charging platform, data-acquisitie, -aggregatie, -verrijking en -communicatie, alsmede het genereren van voorspellingen naar de eindgebruiker over de beschikbare laadcapaciteit.

Resultaat
Het beoogde resultaat van dit project is het testen en bewijzen van de technische, economische en juridische voor- en nadelen van een (in de pilot gevirtualiseerde) aggregatie van 50 publieke laadpalen op één MS/LS-transformator in een representatieve pilotomgeving, die aan alle eisen voldoet om na succes in te kunnen zetten en op te schalen in de markt.