SLOWNED

SLOWNED: Intelligenter opladen – met behulp van parkeer-, weer- en energiedata - van EVs

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De aanleiding voor dit project ligt in de inflexibiliteit van hedendaagse oplaadsystemen en de onbenutte potentie ten aanzien van opladen op werklocaties in combinatie met het gebruik van zonne-energie. Feitelijk staat het opladen van elektrische auto's op zakelijke locaties nog in de kinderschoenen. Het opladen is niet voorbereid op grote hoeveelheden elektrische voertuigen. Meer oplaadstations neerzetten is duur, vergt veel van de infrastructuur of loopt tegen de grenzen aan van het stroomnet van de netbeheerders. Daarnaast staan veel voertuigen de hele (werk)dag stil op de werklocatie en moet de gebruiker na of voor werktijd nog stilstaan bij een snel laadstation om opgeladen te worden. Parkingware BV, van oorsprong ontwikkelaar van parkeersystemen, heeft daarom (al enkele jaren geleden) een nieuwe visie op parkeren ontwikkeld: “Parkeren wordt opladen”

Doelstelling
Er is voldoende perspectief aanwezig om naast de gewoonte snel te willen laden (bij Fastned Tankstations, Tesla laadstations, e.a.) overdag langzaam te laden op werk- en parkeerlocaties als de auto lange tijd stil staat. Thuis laden kan niet altijd en snel laden is vaak ook niet nodig. Veel partijen zien dit over het hoofd en de ambitie van Parkingware BV is om deze (markt)kans te benutten en een belangrijke partij te worden wanneer het gaat over 'langzaam' opladen op bedrijven- en parkeerterreinen. Overdag is direct opladen op zonne-energie opladen heel goed mogelijk en het bespaart bovendien op de energiekosten, reduceert CO2-uitstoot en vermijdt het aanleggen van extra zware energie infrastructuur. Voor zowel netbeheerders, bedrijven met veel parkeerplaatsen alsook voor eindgebruikers biedt het voordelen. Parkingware's oplossing, het SLOWNED concept, betekent intelligent opladen – met hulp van parkeer-, weer- en energiedata - van elektrische voertuigen en het intelligente verdelen van de beschikbare energie op werklocaties.

Korte omschrijving
In dit project zal Parkingware BV de beoogde hardware en software in co-creatie ontwikkelen met derden en in een representatieve en operationele testomgeving testen. Parkingware BV huurt partijen in voor co-ontwikkeling van de hardware (incl. firmware) en software. Tevens maakt Parkingware BV gebruik van diensten en producten van (toe)leveranciers uit de keten zijnde MENNEKES eMobility Nederland (stekkerverbindingen) en RUIGROK (integratie oplaadstations met hekwerkpalen). Voor het testen zijn 2 testlocaties geselecteerd en worden verschillende scenario's doorlopen, o.a. met medewerking van de Tesla Club Nederland. Tenslotte wordt de ontwikkeling zakelijk begeleid door een extern deskundige (Avodah).

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een concept (SLOWNED) dat zorgt voor flexibilisering en een stuk ontlasting van het elektriciteitsnetwerk. Het resultaat wat SLOWNED betekent voor flexibilisering van het elektriciteitsnetwerk: • Het intelligent(er) verdelen van de beschikbare energie over alle ingeplugde voertuigen. Verdeling op basis van algoritmes met verblijfstijd en energievraag om op de vervolgbestemming te komen. Daarbij houdt het systeem rekening met parkeer-, weer-, en energie-informatie. • De onafhankelijkheid van het systeem ten opzichte van het E-netwerk. Er wordt geen beroep gedaan op zakelijke gebruikers of netbeheerders voor aanleg van een zwaarder elektriciteitsnetwerk. • De netbeheerder kan zich richten op het oplossen van andere congestie-knelpunten. • Overcapaciteit duurzame energie (die de gebruiker niet voor vervoer nodig is) kan 's avonds terug geleverd worden aan het netwerk. • De potentiële CO2 besparing van SLOWNED versus gangbaar is voor Nederland voor een periode van 5 jaar (bij een 5% marktaandeel) berekend op 47.081 ton CO2.