SmartCova

Slimme MARKT aansluiting voor Commercieel Vastgoed

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De toename van duurzame decentrale energieopwekking in Nederland leidt tot een groeiende vraag naar flexibiliteit. Hiervoor zijn twee redenen:

1)
Behoud van vermogensbalans: van oudsher volgt de opwekking de vraag naar energie. Met wind- en zonne-energie kan dit niet. De groei van wind- en zonne-energie leidt tot meer en meer regelacties. Daarom is er behoefte aan vraag die de opwekking van energie kan volgen. In 2012 kostten interventies voor de handhaving van de vermogensbalans Tennet al 43 miljoen euro.

2)
Voorkomen netverzwaring: netten worden altijd uitgelegd voor de hoogste vraagpiek, zelfs als die maar kort optreedt. Door groeiende vraag en lokale productie stijgt deze piek, waardoor het net flink uitgebreid moet worden. Voor de Nederlandse netten betekent dit een extra investering tot 1 miljard euro per jaar.

Uit onderzoek van Eurelectric blijkt dat zakelijke energieverbruikers zoals vastgoed na de (grote) industrie de meest aantrekkelijke bron voor flexibiliteit zijn. Initiatieven zoals Powerhouse, Energieweb of Agriport kunnen klanten met flexibiliteit koppelen aan een markt via APX of USEF.

Doelstelling
Lopende initiatieven leveren nog geen specifiek inzicht in de potentie van commercieel vastgoed en ook de technologie om de apparaten in gebouwen direct aan te sturen is nog niet beschikbaar. Omdat het hier om grote aantallen klanten gaat met elk een beperkt vermogen, is maatwerk erg kostbaar. Pas nadat externe invloed op een gebouwgebonden installatie geregeld is, kunnen voornoemde initiatieven hiermee omgaan.

SMARTCOVA richt zich op het ontwikkelen en beschikbaar maken van een koppeling op de abstractielaag infrastructuur om het potentieel aan flexibiliteit in vastgoed sneller en goedkoper te kunnen ontsluiten.

Korte omschrijving
SMARTCOVA verbetert daarbij de businesscase voor vastgoedgebruikers en dienstverleners door:

1
de baten van het aanbieden flexibiliteit laagdrempelig inzichtelijk te maken door een goede modellering te maken die voor alle vastgoed bruikbaar is;

2
de kosten van het technisch ontsluiten van flexibiliteit te verlagen door een gestandaardiseerde koppeling te ontwikkelen en die in de praktijk te implementeren om de toepasbaarheid en commerciƫle potentie feitelijk aan te tonen;

3
in en rond het project de verschillende stakeholders (gebouweigenaar, gebouwexploitant, energiesector) aan een gezamenlijk doel te laten werken.


Resultaat
SMARTCOVA verwacht op termijn 500MW aan flexibiliteit uit commercieel vastgoed aan de markt te kunnen ontsluiten en dat daarmee de energiekosten van commercieel vastgoed met ten minste 20% te verlagen zijn.