SFEER

Slimme folies en circulaire ramen voor energie efficiënte gebouwrenovaties

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Voor gebouwen zijn de ramen een van de meest kwetsbare onderdelen met betrekking tot energieverlies. Ze zijn enerzijds vaak het slechtst geïsoleerde deel van een gevel en daardoor verantwoordelijk voor een aanzienlijk warmteverlies in de winter. Anderzijds zijn ze verantwoordelijk voor 60% van de zonnewarmtetoetreding van een gebouw en de vereiste koelvraag in de zomer. De huidige ramen in gevels in Nederland bestaan voornamelijk uit laagwaardige systemen welke niet meer voldoen aan de energieprestatienormen, waardoor een groot deel van het huidig geïmplementeerde glas van gebouwen aan vervanging toe is. Om het renovatieproces te versnellen en om tegelijkertijd de milieu-impact van renovatie te verminderen, moeten nieuwe circulaire raamproducten worden ontwikkeld, die een snelle, kostenefficiënte en circulaire renovatie van verschillende soorten ramen mogelijk maken, zodat de energie-efficiëntie uitstijgt boven die van huidige HR++ ramen.

Doelstelling
Binnen het SFEER project ontwikkelen we een circulair raamrenovatieconcept, gericht op een breed scala aan verschillende ramen, via recycling en hergebruik en via renovatie van bestaande ramen. We ontwikkelen een proces om oud glas te hergebruiken in nieuwe ramen, en ontwikkelen nieuwe slimme raamproducten om ramen te renoveren en te upgraden voor optimale energie-efficiëntie en comfort. We ontwikkelen een innovatief thermochroom raam en twee typen slimme retrofit raamfolies, welke hoge energie- en kostenbesparing hebben voor verwarmen van gebouwen in winter en koeling in zomer. Door de brede toepasbaarheid van het renovatieconcept en de bijbehorende diverse producten is het projectresultaat niet alleen toepasbaar op geselecteerde gebouwtypen, maar kan het worden toegepast op woningen, commerciële en publieke gebouwen. Het renovatieconcept kan leiden tot een energiebesparing van 46 - 48% en besparing van CO2 uitstoot van 5,8 Mton per jaar in de Nederlandse gebouwde omgeving.

Korte omschrijving
- Het ontwikkelen van een proces om oud vensterglas te hergebruiken, inclusief het produceren en testen van circulaire HR++ ramen (Hemubo, GSF, TNO, OMT en Zuyd). - Opschaling, optimalisatie en pilot testen van circulaire thermochrome veiligheidsbeglazing (TNO, Sekisui, Timmermans Hardglas, GSF, OMT en Zuyd) - Opschaling, optimalisatie en pilot testen van fotochrome en thermochrome retrofit raamfolies (ClimAd, TU/e, OMT en Zuyd) - Milieu-, techno-economische en maatschappelijke impactanalyse van renovatieconcept en individuele producten (Ecomatters, VRN, GSF, TNO, ClimAd, De Alliantie en Zuyd) - Kennisintegratie en -disseminatie, projectmanagement en scholing- en opleidingsactiviteiten (ClimAd, Zuyd, TU/e, TNO en VRN)

Resultaat
Het SFEER project levert de volgende resultaten: - Een proces om bestaande ramen op een efficiënte manier te demonteren, de-assembleren, en het glasoppervlak te reinigen, karakteriseren en recyclen, om hergebruik van glasplaten mogelijk te maken. - Een nieuwe thermochrome PVB-folie voor het lamineren van hergebruikt glas voor het maken van veiligheidsglas, inclusief circulair ontwerp voor recycling en hergebruik van het functionele materiaal. - Nieuwe fotochrome en thermochrome retrofit raamfolies, inclusief circulair ontwerp voor recycling en hergebruik van het functionele materiaal.