SeBM

Slimme e-Boiler Module

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De Nederlandse overheid heeft doel gesteld om in 2050 niet meer afhankelijk te zijn van aardgas. Een van de belangrijkste toekomstige alternatieven voor de huidige aardgas cv-ketel bestaat uit een elektrische laagvermogen warmtepomp voor verwarming van de woning, in combinatie met een elektrische boiler voor warm tapwater voor in de badkamer en keuken. Een technisch nadeel van de huidige elektrische boilers is echter de grote mate van stilstandsverlies (afkoeling van het verwarmde water) waardoor er veel energie verloren gaat.

Doelstelling
De slimme boiler module heeft als doel om te sturen op het warmwater gedrag van huishoudens waardoor een aanzienlijke energie efficiƫntieverbetering is te realiseren. Ook maakt de slimme boiler module energy assets pools mogelijk die als gedecentraliseerde flexibiliteit aangeboden kunnen worden op de regel- en reserve markt van TenneT ter stabilisatie van het net.

Korte omschrijving
Activiteiten omvatten het demonstreren van de slimme boiler module op grote schaal. Hieronder vallen voorbereidingswerkzaamheden en het optimaliseren van de technologie voor een dergelijke schaal. Eneco Installatiebedrijven wordt hierin ondersteund door verschillende uitbestedingsrelaties.

Resultaat
De slimme boiler module zorgt ervoor dat er per elektrische boiler een energiebesparing van 11-15% gerealiseerd kan worden terwijl deze huishoudens direct een bijdrage leveren aan het stabiliseren van het net. Hierdoor zullen steeds meer consumenten overstappen op een gasloos alternatief en zal tevens een bijdrage worden geleverd aan de groei van meer duurzame energieopwekking.