SCSWU

Slimme Centrale Sturing Warmtenet Utrecht

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Om tot een aardgasvrije omgeving te komen is er de noodzaak om een efficiënt, duurzaam en betrouwbaar energiesysteem ten behoeve van de warmtevraag op te bouwen. Warmtenetten zijn één van de duurzame alternatieven voor gasgestookte Cv-ketels, maar kennen helaas nog grote inefficiënties die overwonnen moeten worden. Denk hierbij aan inefficiënties met betrekking tot piekvraag en met betrekking tot onnodige hoge temperaturen in het distributienetwerk.

Doelstelling
In dit project beoogt men een efficiënter stadswarmtenet te demonstreren zonder dat dit ten koste gaat van de comfort-propositie van de consument. De demonstratie zal het potentieel van de techniek aantonen en zal de opmaat zijn naar uitrol in Nederland en Europa.

Korte omschrijving
Activiteiten omvatten het demonstreren van slimme centrale sturing in het warmtenet van Utrecht. Hieronder vallen voorbereidingswerkzaamheden en het optimaliseren van de technologie voor een dergelijke schaal.

Resultaat
De slimme centrale sturing draagt in belangrijke mate bij aan het kunnen bereiken van een volledig duurzaam stadswarmtenet en zorgt voor aanzienlijke efficiëntieverbeteringen in het distributienetwerk. Daarnaast zal het project een belangrijke bijdrage leveren aan een positieve beeldvorming over stadsverwarming bij consumenten.