SLIMFLEX

Slim en Flexibel laden

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Fluctuerende duurzame energiestromen vereisen energieregelsystemen die de vraag flexibel afstemmen op het aanbod. In de gebouwde omgeving is de elektrische auto de energievrager met het grootste flexibiliseringspotentieel. Er is behoefte aan een open en gestandaardiseerd systeem dat die flexibiliteit ontsluit en tegelijk rekening houdt met de wensen van EV rijders.

Doelstelling
Het ontwikkelen van een intelligent energieregelsysteem waarmee de energievraag van EV's kosteneffectief afgestemd kan worden op het aanbod van duurzame energie en netcapaciteit. Dit op een wijze die aansluit bij de behoeften van EV rijders, die schaalbaar is en die gebruik maakt van open standaarden.

Korte omschrijving
The New Motion en GreenFlux vertegenwoordigen vele EV rijders. Zij gaan EV rijders aanbiedingen doen waarmee ze hun laadgedrag kunnen afstemmen op de beschikbare duurzame energie en netcapaciteit. De TU Eindhoven gaat met hen de reacties onderzoeken en de impact bepalen. De TU Eindhoven gaat daarnaast het toekomstige heterogene duurzame energiesysteem simuleren. Op basis daarvan zal zij flexibele energieprijzen per laadpunt generen. Deze prijzen zijn input voor het energieregelsysteem en voor de interactie met de EV rijders. Elaad ontwikkelde internationale standaarden voor het aansturen van laadpalen en beheert een groot laadpalennetwerk. Met deze standaarden gaan zij een open en schaalbaar energieregelsysteem vorm geven dat de aanbiedingen aan EV rijders omzet in daadwerkelijke aansturing. Alliander/Liander is de grootste netbeheerder in Nederland. Zij gaan bepalen hoe het energieregelsysteem zo ingezet kan worden dat onnodige investeringen in netcapaciteit worden voorkomen.

Resultaat
De blauwdruk voor een energieregelsysteem dat de flexibiliteit van EV rijders optimaal ontsluit en gebruik maakt van open standaarden en dat aansluit op de wensen van EV rijders. Dit systeem kan vervolgens gecommercialiseerd worden en zal de introductie van duurzame energie in de gebouwde omgeving beter en goedkoper mogelijk maken.