SiCC

Silicon Competence Center

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederland heeft een fantastische uitgangspositie voor hoog kwalitatief onderzoek op het gebied van kristallijn silicium zonne-energie: een aantal marktleidende industriƫle partijen, een aantal grote chemieconcerns die materialen ontwikkelen voor zonne-energie, en top-instituten op het gebied van nanotechnologie. Daar komt nog bij dat ECN Solar Energy naam heeft op gebouwd op dit gebied. Deze positie moet nu uitgebouwd worden door de faciliteiten die aanwezig zijn in Nederland te bundelen en up-to-date te brengen. Dit project is gericht om dit te bewerkstelligen onder toezicht van de industriƫle partijen die precies weten wat er nodig is. Met dit project wordt de infrastructuur in kaart gebracht en een eerste stap gezet naar bundeling, zodat industrie en kennisinstellingen veel beter hun ontwikkelingen in Nederland kunnen doen en niet meer naar het buitenland hoeven. Dit verkleint de ontwikkelingstijd en kosten voor al deze partijen en maakt het mogelijk dat Nederland aansluiting vindt bij de rest van de wereld.

Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van dit project is om zoveel mogelijk Nederlandse technologie in het standaard productieproces van deze zonnepanelen te krijgen en daarmee de Nederlandse industrie leidend te maken. De doorlooptijden en kosten van experimenten moeten gehalveerd worden en de zonnecellen die in proefproductie gemaakt zullen worden moeten gemiddeld een hoger rendement halen dan bij de industrie gebruikelijk is.

Korte omschrijving
Om dit te bereiken worden significante investeringen van 4.7Meuro gedaan in infrastructuur en apparatuur in de drie instituten (Amolf, Dimes, en ECN Solar Energy). De beslissing over welke investeringen gedaan worden en bij welk instituut worden genomen door de project steering committee.

Resultaat
Uitgangspunt is dat de Nederlandse industrie een zo goed mogelijke ondersteuning en uitgangspositie moet krijgen. Verder wordt de expertise gebundeld van alle relevante partijen om de technologie voor de nieuwe standaard zonnepanelen te maken.