SG-BEMS

SG (B2B & B2C) BEMS: de kunst van het optimaliseren (SG-BEMS)

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Door de Topsector Energie zijn een aantal maatschappelijke doelen geformuleerd voor 2020: 20% minder CO2-uitstoot; 14% duurzame energie; Benutting van het potentieel aan energiebesparing; Concurrerende energieprijzen op korte en lange termijn; Een versterkte positie van Nederland in essentiƫle sectoren; Sneller meer concurrerend maken van duurzame energieopties. Het toepassen van Smart Grids is hier bij een belangrijke technologische strategie om deze doelstelligen te realiseren. Hierbij is het van groot belang om naast interactieve verbinding tussen energie infrastructuur en gebouwde omgeving, met name de interactie met de eind gebruikers te optimaliseren. Door de introductie van ICT, een middels agent technologie ondersteund energie management platform, als koppeling tussen het Smart Grid en de gebouwbeheer/home automation systemen van de gebouwde omgeving, ontstaan meer mogelijkheden voor het balanceren van vraag en aanbod.

Doelstelling
Een middels agent technologie ondersteund energie management platform. Hierdoor kan de energieinfrastructuur kosteneffectiever worden ontworpen en beheerd, is er een geringere investering nodig in conventionele energiecentrales, is een betere benutting van deze centrales en een efficiƫnter gebruik van de energiedistributienetten mogelijk. Dit leidt tot minder CO2-emissie, meer concurrerende prijzen en het aantrekkelijker maken van (meer) duurzame energie. Gebruikmakend van de uitstekende kennispositie op Smart Grids zal het project er toe leiden dat met name de Smart Grid koppeling en interactie met de gebouwde omgeving en specifiek de eindgebruiker wordt uitgebouwd.

Korte omschrijving
Kropman heeft samen met ECN aan de basis gestaan van de Power Matcher en de Heat Matcher, applicaties die nu in testlocaties worden toegepast. Uit deze ervaringen is naar voren gekomen dat er een fundamentelere aanpak noodzakelijk is om te komen tot een nieuwe generatie ICT tools om de koppeling tussen Smart Grid en gebouwde omgeving te optimaliseren. Daarom heeft zij het initiatief genomen tot een fundamenteel onderzoek samen met de TU Eindhoven (TU/e), CWI en Almende. De combinatie tussen een fundamentele onderzoeksaanpak (TU/e en CWI) gekoppeld aan de reflectie van experimenten in de gebouwde omgeving (Kropman en Almende) zal leiden tot een synergetisch effect.

Resultaat
Een technologische doorbraak om Smart Grid en gebouwde omgeving flexibel te verbinden op zodanig wijze dat comfort vraag en energie aanbod optimaler worden afgestemd.