S4VAWT

Semi Submersible Support Structure for VAWT

Publieke samenvatting

Aanleiding
Voor dieper water zijn in de toekomst wellicht verticale as wind turbines te prefereren boven horizontale as turbines. Voor dergelijke VAWT’s zijn nog geen goede half afzinkbare drijvers ontwikkeld.

Doelstelling
Het ontwerpen van een half drijvende support structure ten behoeve van far and deep offshore wind farms met VATWs.

Korte omschrijving
Voor dieper water zijn in de toekomst wellicht verticale as wind turbines te prefereren boven horizontale as turbines. Voor dergelijke VAWT’s zijn nog geen goede half afzinkbare drijvers ontwikkeld. Doel van het project is het ontwerpen van een semi submersible floater voor far and deep offshore wind farms met VATWs.

Optimalisatie vindt plaats op de driehoek prestatie, gewicht en kosten. In samenhang met het ontwikkelen van de floater wordt ook een design tool voor floating VAWTs gebouwd, gebruikmakend van bestaande kennis van drijvende HAWTs.

Dit resulteert in een floater voor VAWT’s welke 15% lichter is dan vergelijkbare floaters voor HAWTs en in het hebben van een eerste design tool voor floating VAWTs.

Projectinformatie

Innovatiethema('s)
Ondersteuningsconstructies.
Subsidieregeling
TSE-15-16-01-WOZ
Projectnummer
TEWZ115016

Algemene informatie

Penvoerder
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Contactpersoon
M. de Jong