Salt Precipitation

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Aan het eind van de levensduur van gas productieputten kunnen zich een aantal problemen voordoen die kunnen leiden tot verminderde productie of tot vroegtijdige sluiting van de put. Een van deze problemen is de afzetting van zout in en rond de put. Dit wordt veroorzaakt doordat zout water uit het reservoir mee wordt gevoerd. De druk val rond de put leidt tot water verdamping en zoutneerslag. Uit eerdere studie is gebleken dat de afzetting van zout met name rond de put en de perforaties plaats vindt, en niet diep in het reservoir. Er zijn op dit moment geen geschikte modellen beschikbaar om de afzetting van zout en het effect op de gasproductie met voldoende nauwkeurigheid te voorspellen. Er zijn ook geen modellen om het effect van spoelingen met water of het effect van andere mitigatiemethoden goed te voorspellen.

Doelstelling
Om productieverliezen door zout precipitatie te voorkomen, is goed begrip van de mechanismen van zoutprecipitatie en mitigatietechnieken vereist. In dit project wordt zoutprecipitatie rond de gasproductie put van porie- tot reservoirschaal gemodelleerd.

Resultaat
In dit project zullen dergelijke modellen worden gebouwd. Met deze modellen kunnen strategie├źn worden ontwikkeld om de gasproductie te optimaliseren.