RED Kantoren

Route EnergieDuurzaam kantoren (RED Kantoren) Ondertitel: Procesoptimalisatie verduurzaming 100.000

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er zijn circa 100.000 kantoorgebouwen in Nederland met verschillende eigenaren. Over deze voorraad is erg weinig bekend, laat staan de energetische kwaliteit (ca. 85% heeft géén energielabel). Er is nu een enorme stimulans om kennis op te bouwen en daadwerkelijk te investeren in de kantoorgebouwen. De voorraad dient uiterlijk 2023 voorzien te worden van een label C of hoger. Uit onderzoek blijkt dat verwacht wordt dat ca. 50% (!) van de kantoorgebouwen niet voldoet aan deze norm. Het wordt steeds moeilijker om financiering te krijgen voor kantoorgebouwen met een slecht energielabel. Huurders eisen een betere energieprestatie en een hoger comfortniveau. Deze invloeden stimuleren eigenaren om kantorengebouwen daadwerkelijk te verduurzamen. Vastgoedeigenaren beschikken vaak over honderden kantoorgebouwen. Directies van vastgoedeigenaren dienen een beeld te vormen hoe ze hun portfolio - bestaande uit honderden kantoorgebouwen – kunnen verduurzamen en in welke fasering. Ze moeten een strategische planning maken. Hiervoor is inzicht nodig in o.a. actuele energieverbruiken, beste opties om gasloos te worden en de ontwikkelingen van het gasnet. Op dit moment ontbreken hiervoor de tools.

Doelstelling
Het doel is om voor vastgoedeigenaren met een groot kantorenportfolio, veelal bestaande uit honderden kantoorgebouwen, middels een toolkit op een snelle en duidelijke manier inzichtelijk te maken: • welke investeringen gedaan moeten worden, • in welke specifieke energiemaatregelen, • in welke gebouwen, om zo een efficiënte stap te maken in de CO2 reductie Dit project maakt het mogelijk te besparen op adviesuren én de doorlooptijd van de verduurzamingstrajecten te verminderen. Door het tekort aan techneuten samen met de noodzakelijke CO2 reductie is het een must om de beschikbare capaciteit efficiënt in te zetten. Het proces wordt ook verbeterd zodat: • er minder experts nodig zijn, • de experts met minder verschillende tools het werk kunnen uitvoeren, • er een uniform resultaat wordt opgeleverd en tegenstrijdige adviezen worden voorkomen, • de toolkit de directie / het management en de operatie met elkaar verbindt, door de output van de tools eenvoudiger en duidelijker te maken en de communicatielijnen tussen de technisch adviseur en beslisser binnen een vastgoedorganisatie korter te maken. Het resultaat is een efficiënter en effectiever besluitvorming

Korte omschrijving
De relevante gebouwgerelateerde (data)bronnen worden in kaart gebracht. Ook wordt de gebouwinformatie onderling uitwisselbaar gemaakt. De behoeften van de beoogde doelgroepen (eigenaren van kantoorpanden, beheerders van kantoorpanden, gebruikers van kantoorpanden en energie-, installatie en bouwkundig adviseurs) worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt het prototype van de tookit in iteraties ontwikkeld en getest met gebruikers. Op basis van de gebruikersfeedback wordt de definitieve toolkit ontwikkeld. Vervolgens wordt de definitieve toolkit geintegreerd in een dienst. Er wordt een standaard proces ontwikkeld waarbij zoveel mogelijk data vooraf zal worden geïnventariseerd om adviesuren te beperken. Vervolgens wordt er bekendheid gegeven aan de toolkit en de dienst. VABI en INNAX, die al lang samenwerken, hebben jarenlange kennis en ervaring in het verduurzamen van het vastgoedportfolio (bestaande uit duizenden woningen) dat in het bezit is van de woningcorporaties. Zij zetten deze kennis en ervaring in bij de ontwikkeling van de toolkit en de dienst. TNO zet zowel technische als sociaalwetenschappelijk kennis op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving in.

Resultaat
Het resultaat van dit project bestaat uit een schaalbaar dienstverleningsmodel met een eenvoudig proces opgedeeld in opeenvolgende adviesfasen, gezamenlijk met een toolkit die het proces zal faciliteren in alle fasen. De verschillende adviesfasen en ondersteunende toolkit zullen de besluitvorming rondom de verduurzaming van een portfolio van kantoren ondersteunen en versnellen, van het inzicht in de energetische kwaliteit van de hele voorraad tot aan technische besparing rapportages. De informatie en adviezen uit de toolkit worden eenvoudig gepresenteerd in begrijpelijke taal zodat beslissers (directies van vastgoedbeheerders) in staat zijn gerichte en onderbouwde investeringsbeslissingen te nemen voor de verduurzaming van hun kantorenportfolio. Hierbij zullen eenvoudige rapportages gecombineerd worden met 3D-visualisaties op de gebouwvoorraad. Doelgroep van het advies en de toolkit zijn eigenaren van kantoorpanden, beheerders van kantoorpanden, gebruikers van kantoorpanden, energie-, installatie en bouwkundig adviseurs.