RAPID

Reliable Accelerated Power generation for Industrial Deployment

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De daling in kostprijs (LCOE) van zonnepanelen is de afgelopen jaren met name te danken aan de verbetering in de celefficiƫntie en massaproductie. Door die verbeteringen is nu de Balance of System (BOS) het duurste deel van het totale systeem. Alle analyses van de PV technologie en markt tonen aan dat de zonnecellen de komende jaren in prijs zullen blijven dalen (met ca 8% per jaar). Om de LCOE nog verder te verlagen voor zonnestroom dient de focus verlegd te worden naar de overige componenten in het gehele systeem. Dit zijn met name de componenten zoals arbeid en montagematerialen. Een oplossing om ook deze componenten te kunnen verlagen brengt subsidievrije zonnestroominstallaties op daken dichterbij. Met name voor de platte daken, waarvan vanwege de dakconstructie het gewicht van standaard zonnepanelen niet kan worden gedragen, blijft dat nog een uitdaging. Project RAPID zorgt ervoor dat dakverzwaring niet meer noodzakelijk is. De focus van dit project is echter veel breder dan alleen daken die verzwaard moeten worden, aangezien er een significante winst op installatie en arbeid kan worden behaald.

Doelstelling
Het consortium beoogd om kosten van PV-systemen op grote daken te verlagen en de fysieke integratie van deze systemen te vergroten. Dit beogen de projectpartners enerzijds door makkelijkere installatie (wat resulteert in lagere kosten) en anderzijds in een lichtgewicht systeem waarmee alle type daken vol kunnen worden gelegd. De doelstelling van het project luidt als volgt: Een driedimensionaal aerodynamisch PV systeem met bijbehorend bevestigingssysteem is ontwikkeld, waarmee snelle plaatsing van lichtgewicht PV op alle type daken mogelijk is, zonder dat deze bij hoge windkrachten van het dak geblazen wordt en waarmee de kostprijs van installatie van PV-systemen door besparingen op arbeid en installatiematerialen met 75% verbeterd is.

Korte omschrijving
In Resultaat 1 wordt de te integreren celtechnologie onderzocht In Resultaat 2 omvat de ontwikkeling en optimalisatie van het TETRA-systeem en het bevestigingssysteem. Om tot een definitieve versie te komen worden er windtunneltesten en simulaties uitgevoerd in Resultaat 3. In Resultaat 4 de optimale systeemconfiguratie van het TETRA systeem opgeleverd. In Resultaat 5 wordt een maatwerk propositie ontwikkeld om voor te sorteren op de marktintroductie en learning communities opgezet.

Resultaat
- TETRA-systeem inclusief Back-Contact-Technology ontwerp, en de Bill-of-Materials van het systeem; - Gevalideerd bevestigingssysteem voor het TETRA-systeem inclusief installatie protocollen; - Testrapporten met betrekking tot windtunneltesten, simulaties en labtesten; - Kengetallen welke nodig zijn voor engineering en bevestiging (i.v.m. windlast) van TETRA dakinstallaties; - Rapport over de verzamelde data uit het living lab tests bij Vertigo inclusief de performance van het TETRA-systeem;