RSDW

Regionale systeemintegratie duurzame (wind)energie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Komend decennium zal een zeer groot vermogen aan windenergie gerealiseerd worden in Flevoland. De inpassing van deze onvoorspelbare energiebron stelt grote eisen aan het elektriciteitsnetwerk. De traditionele oplossing van netverzwaring brengt veel kosten met zich mee voor de BV Nederland. Met innovatieve regionale systeemintegratie kunnen deze kosten voorkomen worden.

Doelstelling
Doel is om te onderzoeken of een grootschalig microgrid van wind, zon-PV en accu/Power2X en een netwerkcentrum voor Regionale Systeemintegratie voor duurzame (wind)energie realiseerbaar zijn.

Korte omschrijving
Het programma Systeemintegratie wordt versterkt doordat verschillende actoren (netbeheerder, energieproducent, leverancier installaties) nieuwe producten (o.a. accu's) ontwikkelen om een duurzame, betaalbare en betrouwbare energiehuishouding te realiseren.