ReFlow

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel van dit project is om te demonstreren in welke vorm en mate, flexibiliteit aan het elektriciteitsnetwerk geboden kan worden via VRFB, om zodoende de inpassing van duurzame energie te versnellen, om curtailment te minimaliseren en dure investeringen aan het net waar mogelijk te voorkomen.

Korte omschrijving
Vanadium Redox Flow Batterijen (VRFB) zijn betrouwbaar, hebben een zeer lange levensduur, verliezen geen capaciteit, zijn volledig te ontladen, zijn brand- en explosieveilig, zijn zeer goed recyclebaar en zijn onafhankelijk schaalbaar in capaciteit en vermogen. Door deze eigenschappen is deze batterij zeer geschikt zowel als koppeling met PV en Wind, als voor zakelijke en industriƫle toepassingen. Succesvolle demonstratie van deze VRFB heeft een groot opschalingspotentieel en is een startschot voor de implementatie van dit type batterij in ons elektriciteitssysteem.

Resultaat
Als resultaat zal het project de invloed van een grootschalige VRFB gekoppeld aan een zonnepark demonstreren ten aanzien van het netwerk in Leeuwarden dat onder druk staat. Succesvolle demonstratie zal als fundament dienen in de verdere verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding en heeft de potentie om sneller en kosten-effectiever CO2 uitstoot te reduceren voor 2030.