Recycling Tyres using FMR

Recycling Tyres using FMRP

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Recyclen van afgedankte banden (End-of-Life Tyres of 'ELT') is al sinds jaar en dag een uitdaging, zowel vanuit economisch, technologisch als ecologisch perspectief. Door de enorme volumes heeft dit een grote impact; in Europa alleen al gaat het over drie miljoen ton ELT per jaar. De Europese Unie heeft -onder meer in “The Green Deal”- duidelijk aangegeven dat dit een hoge prioriteit heeft. Het dumpen op stortplaatsen is in Europa al een tijd verboden, en de export is strikt aan banden gelegd. Op dit moment zijn de twee belangrijkste manieren van verwerken van ELT: het terugwinnen van energie door verbranding (voornamelijk in de cementproductie-industrie) en het terugwinnen van materiaal. Bij verbranding wordt fors minder energie teruggewonnen dan de productie heeft gekost, gaat kostbare grondstof verloren, en wordt de lucht ernstig vervuild. Bij het terugwinnen van materiaal worden de banden vermalen en in hun hoofdcomponenten gescheiden (rubber, metaal en textiel). De rubberkorrels worden voornamelijk gebruikt als vulling in kunstgrasvelden, maar uiteindelijk geldt hier ook een end-oflife waarna het alsnog verbrand wordt of direct in het milieu verdwijnt.

Doelstelling
Atlantis Rubber Powders B.V. (ARP) wil een fabriek bouwen die grof vermalen ELT verder vermaalt tot heel fijn poeder (Micronized Rubber Powder of MRP) en dit met behulp van toevoeging van een additief activeert. Door dit activeren hecht het gerecyclede rubber poeder beter aan virgin rubber als het wordt bijgemengd tijdens het productieproces van rubberen producten zoals banden. Dit geactiveerde materiaal wordt Functioneel MRP of FMRP genoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cryogeen vermalen rubber waarbij door vloeibare stikstof het rubber zodanig wordt afgekoeld dat het bros wordt en veel makkelijker tot fijn poeder te malen is dan het taaie rubber bij kamertemperatuur. Dit is een bekend en bewezen proces dat al op verschillende plekken in Nederland, Europa en de rest van de wereld wordt toegepast. ARP heeft als eerste een verbeterde versie van dit proces beschermd en schaalt dit op in volume. De insteek is dat deze fabriek aan het eind van het project jaarlijks 11.200 ton ELT verwerkt tot nagenoeg eenzelfde hoeveelheid FMRP wat vervolgens wordt gebruikt in de productie van banden en andere rubberproducten, waarmee het recyclen van banden in hoog volume circulair is geworden.

Korte omschrijving
ARP wil in Q1 2023 de productielocatie operationeel hebben. Hiervoor wordt in Q1 2022 een contract aangegaan voor een gebouw op de Kargro Recycling B.V. site in Nederweert. Deze locatie ligt op het terrein dat binnen dezelfde omgevingsvergunning valt van grondstofleverancier Kargro, dichtbij de leverancier van vloeibaar stikstof en dichtbij diverse potentiële klanten in de rubber business waardoor vervoer van materiaal geminimaliseerd wordt. De benodigde machines (maal-, zeef- en mixmachines) worden Q4 2021 besteld waarna ze mid-2022 geïnstalleerd worden. De rest van 2022 zal dan gebruikt worden voor het inregelen en optimaliseren van de productie zodat vanaf begin 2023 de opschaling naar een capaciteit van 11.200 ton/jaar van de fabriek gewerkt kan worden. Deze eerste productielocatie in Nederland functioneert vervolgens als blueprint voor productielocaties over de hele wereld.

Resultaat
Doordat de oude banden 100% worden gerecycled tot nieuwe producten wordt er een aanzienlijke hoeveelheid virgin grondstof bespaard. Met name natuurrubber en synthetisch rubber, maar ook het metaal en textiel uit de oude banden wordt hergebruikt. Uit de Life Cycle Assessment (LCA) blijkt dat deze vorm van recycling voor een fabriek met een output van 11.200 ton FMRP per jaar een besparing van 91.300 ton CO2 per jaar kan realiseren. Dit is naast de CO2 besparing gedurende de levensduur van de banden door verbeterde producteigenschappen als resultaat van het bijmengen van FMRP. Het productieproces is bewezen en relatief eenvoudig/kosteneffectief waardoor er na een jaar of vijf door ondersteuning vanuit VEKI een economisch haalbare productie gerealiseerd is die eenvoudig kan worden gekopieerd naar andere plaatsen waar behoefte is aan gerecycled rubber (denk hierbij aan productielocaties van banden). Recycling van ELT tot FMRP wat gebruikt kan worden in de productie van nieuwe banden en andere (technische) rubberproducten is de enige echte vorm van circulair hergebruik in tegenstelling tot lineair hergebruik/downcyclen zoals bij verbranding of het vermalen tot korrels als vulmiddel voor