BTC

Rechtstreekse Biotechnologische Thermofiele Conversie (BTC) van Biomassa tot Warmte

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Op dit moment wordt champost afgevoerd, wat een kostenpost met zich meebrengt, terwijl deze compost wellicht ook benut kan worden voor het opwekken van energie, waarmee kosten bespaard worden en waarmee tevens een alternatief voor het gebruik van houtpellets wordt gecreƫerd.

Doelstelling
De doelstelling is om te onderzoeken of het mogelijk is om champost (compost uit de champignonteelt) en dikke fractie zodanig te bewerken dat dit geschikt wordt voor de opwekking van warmte en energie. Daartoe is eerder een werkende pilot installatie gebouwd. In dit project wordt onderzocht of deze pilot ook op schaal werkt en dus werkelijk in de praktijk kan worden toegepast.

Korte omschrijving
Binnen dit project wordt een demonstratie installatie gebouwd waarin jaarlijks 26.500 ton materiaal kan worden gedroogd en tot ca. 9.600 GJ aan restwarmte nuttig wordt ingezet. Tevens kan tot 26.500 ton natte biomassa gedroogd worden tot ca. 13.000 ton droge biomassa wat gebruikt kan worden voor het opwekken van 118.000 GJ energie.