Real time production optimization

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Steeds meer gasputten in Nederland vertonen vormen van instabiele productie. Als meerdere instabiele putten aan elkaar gerelateerd zijn door bovengrondse installaties of volume quota, ontstaat een dynamisch optimalisatie probleem. 'Real-time dynamic optimization maakt het mogelijk productie te optimaliseren zonder grote en dure aanpassingen aan de installaties.'

Doelstelling
Het ontwikkelen van een methodiek voor het genereren van real time productie optimalisatie advies voor 'mature gas assets'.

Korte omschrijving
Een aantal recent ontwikkelde monitoring en optimalisatie technieken worden samengebracht en toegepast om de onstabiele productie in leger rakende gasvelden te optimaliseren. Hiervoor worden fit-for-purpose voorspellende modellen en dynamische optimalisatie technieken geïntegreerd.

Resultaat
Er wordt technologie ontwikkeld en geïntegreerd voor het dynamisch optimaliseren van 'mature gas assets'. Op basis van een specifieke case wordt een prototype ontwikkeld voor real-time productie-advies. Dit prototype wordt geïmplementeerd in industry-standard software en wordt off-line en online getest.