PyroBest

Pyrolyse van bermgras en biomassa rest-stromen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
kostprijsreductie pyrolyseolie door vervanging hout door goedkopere grondstoffen, vervanging fossiele grondstoffen zoals aardolie en aardgas

Doelstelling
De doelstelling van PyroBEST is hout (gedeeltelijk) vervangen door reststromen zoals bermgras, teneinde productie kosten te verlagen en implementatie te stimuleren.

Korte omschrijving
Aanleiding van PyroBEST is dat pyrolyse olie op dit moment duurder is dan fossiele alternatieven, waarmee de commerciële productie wordt gehinderd. Door gebruik van goedkopere biomassa kan de kostprijs van pyrolyse olie verder worden verlaagd, waarmee de implementatie van de pyrolyse technologie, en verduurzaming van de samenleving wordt gestimuleerd. In dit projectvoorstel worden alle potentiële knelpunten in de (gedeeltelijke) vervanging van hout met diverse reststromen zoals bermgras en riet onderzocht. Pyrolyse van reststromen resulteert vaak in een lagere olie opbrengst met afwijkende kwaliteit. De oorzaak hiervan is vooral terug te vinden in het type en de hoeveelheid mineralen aanwezig in die reststromen. Voorbehandeling (via het IFBB proces) biedt de mogelijk deze mineralen te verwijderen, waarmee reststromen die op dit moment geen hoogwaardige- of energietoepassing hebben toch kunnen worden benut. Technische knelpunten worden opgelost middels pilot plant testen. Hiertoe verzorgt Bruins en Kwast, in samenwerking met subcontractor Universiteit Kassel, de voorbewerking van een tiental ton lokale residu stromen. BTG zal deze stromen omzetten tot pyrolyse olie. Voor

Resultaat
Resultaat van PyroBEST is dat reststromen kunnen worden benut voor de productie van pyrolyse olie. Hiermee wordt de kostprijs van pyrolyse olie, en daarmee elektriciteit en warmte, verlaagd. Commerciële implementatie wordt gestimuleerd, resulterend in verduurzaming van de samenleving en versterking van de Nederlandse koppositie ten aanzien van de pyrolyse technologie.