PRIMA

Pyrolyse Recycle Initiatief voor Matrassen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Sinds 2015 worden oude matrassen als een aparte 14e mono stroom ingezameld bij de milieustraten. Jaarlijks komen 90% van deze matrassen via deze weg vrij voor afvalverwerking. Het andere gedeelte wordt nu ingezameld via de detaillisten die deze matrassen dan ook aan de afvalverwerkers aanbieden. Het matrassendossier heeft een aparte status gekregen in de transitieagenda consumptiegoederen en is ook specifiek benoemd als icoonproject. De tweede kamer heeft in Maart 2018 de stukken om een uitgebreide producenten verantwoordelijkheid in te gaan voeren beoordeeld, waarna de staatssecretaris in Juni 2018 een ultimatum heeft gesteld aan de matrasketen om met een plan van aanpak te komen anders volgt een verplichte UPV vanuit het ministerie van I&W. In het dossier is duidelijk dat de NVRD, die verantwoordelijk is voor de 284 milieustraten, in de toekomst niet meer de rekening wil dragen. Daarnaast willen we naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen hergebruik leidend is. Dat betekent dat we de matrassen niet meer gaan verbanden in de toekomst. Volgens het onderzoek dat uitgevoerd is in 2017 door het USI gaan we ervan uit dat ongeveer 37% van de oude matrassen mechanisch gerecycl

Doelstelling
De mechanische recycling van matrassen wordt momenteel vooral gehinderd doordat ca. 60% - namelijk de PUR (polyurethaan) en latex - als recyclaat. niet fatsoenlijk herbruikbaar is. Dit project beoogt juist deze bestanddelen via pyrolyse om te zetten in nuttige chemische bouwstenen en een bron van energie. Optimalisatie naar een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde en een zo laag mogelijke ecologische footprint als doelstelling.

Korte omschrijving
PRIMA project ontwikkelt de toepassing voor pyrolyse met een proefondervindelijk onderzoek door twee installaties in te zetten van minimale capaciteit van 100 kg/uur en zoekt gedurende 6 maanden naar de optimale procesbalans om te bepalen wat de parameters zijn voor het operationele geoptimaliseerde proces. Door PRIMA wordt inzicht verkregen over de voor te scheiden inputstromen (PU, latex, tijk) en het valoriseren van herbruikbare gassen, en de pyrolyseolie voor het opwerken naar chemicaliƫn.

Resultaat
Dit pilotproject draagt bij aan inzicht in en geeft mogelijkheden om in de nabije toekomst deze afvalstroom op een met circulaire manier te gaan verwerken, waardoor ook de netto verwerkingskosten naar beneden zullen gaan. Het consortium bestaat uit alle ketenspelers die een belang hebben bij een toekomstgerichte oplossing.