P4P

Pulp4Paper Energie Efficiënt Productieproces

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Duurzaamheid wordt in toenemende mate een belangrijke eigenschap voor verpakkingen. Het gebruik van lokale industriële agrarische reststromen als grondstof voor papierproductie is een uitstekende manier om circulaire inzet van materialen te verbeteren. De belangrijkste grondstof in de papierindustrie is celstof afkomstig van bomen. In verband met het terugdringen van plastic verpakkingen neemt de vraag naar celstof, en daarmee het gebruik van bomen, toe. Door het inzetten van andere vezelrijke grondstoffen is het mogelijk het gebruik van celstof te verminderen. Met dit project wil papierproducent Crown Van Gelder B.V. een eerste stap maken om de celstof te vervangen door suikerbietenpulp, wat een reststroom is van de lokale Nederlandse suikerindustrie. Op deze wijze kan het duurzamer worden ingezet en verwaard. Naast een verminderd energiegebruik is duurzaamheid een belangrijke eigenschap bij het ontwikkelen en produceren van verpakkingen.

Doelstelling
Het doel van dit project is om een energie-efficiënter papier productieproces te ontwikkelen door verduurzaming: het gebruik van een reststroom uit de lokale agro-food industrie. Voorwaarde is dat er niet wordt ingeboet op sterkte en andere functionele eigenschappen van het te produceren duurzamere papier. Het is daarvoor nodig om het productieproces te vernieuwen en efficiënter te maken voor de verwerking van de bietenpulp. Verder moet worden geïnvesteerd in de verwerking en voorproductie van het bietenpulp (als de invoer voor duurzamere papierproductie). Het eindproduct (papier) zal een significant lagere CO2-voetafdruk hebben dan het huidige papier. Dit komt door een verbeterde energie-efficiency en een keten effect.

Korte omschrijving
De activiteiten bestaan uit detail engineering om tot een definitief ontwerp te komen. De doorlooptijd van het project is bijna vier jaar, inclusief optimalisatie van het productieproces. Er zijn ruwweg vier belangrijke fasen te onderscheiden: Fase 1: Project voorbereiding/aanschaf stortbak, Fase 2: Engineering, aanschaf en installatie nieuwe refiners, Fase 3: Aparte stofvoorbereiding alternatieve vezels en de laatste Fase 4: Verdere industrialisering en optimalisatie proces, voorbereiding op opschaling.

Resultaat
Het resultaat is demonstratie van een nieuwe energiezuinige papier-productielijn, waarbij reststroom zoals bietenpulp wordt verwerkt. De resultaten van het project zijn: - Het bewerken van de ruwe suikerbietenpulp voor de verdere bewerking in het papier productieproces waarbij het volle potentieel van sterkte, voedselveiligheid, recyclebaarheid en visuele eigenschappen wordt benut. - Een duurzaam papier op basis van reststroom uit de agro-foodindustrie - Demonstratie van een nieuw efficiënt productieproces resulterend in nieuwe papiersoorten voor verpakkingsmateriaal of toepassingen in de grafische en labelindustrie. - De energie besparing is 70.023 GJp overeenkomstig met 4.928 ton CO2 per jaar. - Op de korte termijn (eind 2023) wordt 15.000 ton bietenpulp verwerkt (9% van de totale papierproductie van CVG) wat groeit tot 20.000 ton (bieten)papier per jaar. - Dit kan - afhankelijk van de marktvraag - verder worden verhoogd tot jaarlijks 75.000 ton bietenpulp (of andere agrarische reststroom) tot 100.000 ton papier per jaar.