PROSYN Membranes

PROSYN Membranes - Ontwikkeling van een publiek membraanexpertsysteem

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Aanleiding Er bestaan vele types membranen en membraantoepassingen. Het is voor de meeste procestechnologen complex en tijdrovend de haalbaarheid van verschillende membraantypes en systemen in te schatten en bij de juiste toeleveranciers of ontwikkelaars te komen. Dit in tegenstelling tot destillatietoepassingen die men gemakkelijk kan doorrekenen. Membraantechnologie wordt hierdoor nog te weinig toegepast en veel energiebesparingsmogelijkheden blijven onbenut. Dit is schadelijk voor milieu en economie, in het bijzonder voor Nederland met zijn sterke vertegenwoordiging van membraanproducenten en zijn grote procesindustrie als potentiële gebruiker.

Doelstelling
Doel van het project Het consortium van PDC, universiteiten, onderzoeksinstellingen, leveranciers en potentiële gebruikers van membraantechnologie wil met het expertsysteem een inzet van membranen in de Nederlandse industrie en verder internationaal bevorderen. Doordat membranen vaak een energiezuinig alternatief vormen voor distillatietechnologie is de verwachting dat hiermee significant kan worden bespaard op de uitstoot van CO2. Omdat Nederland rijk is aan leveranciers van membraaneenheden kan het zijn technologische concurrentiepositie hierbij verbeteren. De deelnemende leveranciers en potentiële eindgebruikers van membraantechnologie zullen hier voordeel uit halen. PDC zal bovendien als eigenaar van het publieke membraanexpertsysteem sneller gevonden worden als technologieleverancier & consultant op het gebied van andere procesexpertsystemen, terwijl de onderzoeksinstellingen en universiteiten hun kennispositie en banden met de industrie verbeterd zullen zien.

Korte omschrijving
Korte omschrijving van de activiteiten Als ingenieurs- en adviesbureau is PDC eigenaar van het expertsysteem PROSYN Membranes uit de jaren '90. Het bevat een verzameling heuristisch-numerische kennisregels en een database van 5000 membranen. Het expertsysteem wordt momenteel enkel binnen PDC toegepast (TRL 3-5). Alvorens het systeem kan worden opengezet voor publieke raadpleging (TRL 7) moet het worden bijgewerkt en uitgebreid. Heuristische en numerieke kennisregels in het systeem zullen worden geverifieerd, aangepast en aangevuld door de academische partners, de onderzoeksinstellingen en PDC. Het bijgewerkte PROSYN Membranes zal in een gebruikersvriendelijke vorm via een webapplicatie aan de deelnemers ter beschikking worden gesteld. In verschillende iteraties zullen deelnemende leveranciers en potentiële industriële gebruikers het systeem valideren door het te onderwerpen aan concrete industriële scheidingsvraagstukken. Aan het einde van het project zal het systeem openbaar toegankelijk worden gemaakt. Dit zal bekend gemaakt worden via conferenties, vakbeurzen, publicaties, websites, gerichte boodschappen, Europese fora en brancheorganisaties.

Resultaat
Resultaat Als resultaat van het project moet het expertsysteem potentiële gebruikers van membraantechnologie wereldwijd toelaten na te gaan of membraantechnologie toepasbaar en haalbaar is voor een industrieel relevante scheiding. In het positieve geval zal het een indicatie geven over geschikte membraantypes en –modules, operationele condities en randvoorwaarden, en producenten met hun contactgegevens. Na het project zal PDC het onderhoud van het expertsysteem verzorgen.