Project Capture

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Attero (een van de grootste Nederlandse afvalverwerkers) heeft de ambitie om haar bedrijfsprocessen zoveel mogelijk te verduurzamen. Om dit mogelijk te maken, richt Attero zich op het ontwikkelen van een techniek en installatie waarmee CO2 uit de rookgassen van haar Afval Energie Centrales (AEC's) kan worden afgevangen en kan worden opgeslagen (CCS). Echter, het realiseren van een dergelijke installatie is vanuit technisch, financieel, organisatorisch en maatschappelijk oogpunt uitdagend. Attero moet daarom eerst uitgebreid de haalbaarheid van het realiseren van deze afvanginstallatie in kaart brengen.

Doelstelling
Het doel van dit project is het onderzoeken van de haalbaarheid van een grootschalige CCUS-demonstratieproject (640 kton/jaar) bij Attero's AEC te Moerdijk. Op basis van deze onderzochte haalbaarheid zal Attero binnen 6 maanden een go/no go beslissing kunnen gaan nemen over de verdere technische ontwikkeling (O&O-project) en realisatie van het demonstratieproject in 2026. Het project sluit qua inhoud, benadering, omvang en scope volledig aan bij de doelstelling van Programmalijn 4 Topsector Energiestudies: CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage). Deze studie heeft als doel het onderzoeken van de haalbaarheid van het project, waarna de uitkomsten zullen dienen tot ondersteuning van verdere besluitvorming door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten en de kansen en risico's van een project in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn.

Korte omschrijving
Attero zal haalbaarheid bepalen door middel van het uitvoeren van een Front-end engineering design (FEED) studie door een externe partij. Op basis van de uitkomsten van dit rapport zal er door Attero besloten worden over de doorgang, en op welke wijze het demonstratieproject vormgegeven moet worden. De FEED-fase richt zich op de ontwikkeling van 16 Engineering Werkpakketten (EWP's) waarin de technische, financiƫle, organisatorische en maatschappelijke haalbaarheid wordt onderzocht.

Resultaat
Het resultaat van dit project is een rapport waarmee, op basis van de onderzochte haalbaarheid, Attero binnen 6 maanden een go/no go beslissing kan gaan nemen over de verdere technische ontwikkeling (O&O-project) en realisatie van het project. Indien positief zal eind 2026 de installatie worden opgestart.