ProSECco

Proeftuinen Smart Energy Collective & Co

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel van dit project is om in een grootschalige demonstratie de economische haalbaarheid en de maatschappelijke acceptatie van intelligente netten te bepalen in 5 van elkaar onderscheidende gebruikersomgevingen, met in totaal meer dan 1000 particuliere en zakelijke consumenten

Korte omschrijving
In het project ProSECco worden intelligente netwerken in de praktijk onderzocht en gedemonstreerd. Combinaties van diensten en technieken worden ontwikkeld en aangeboden aan 5 gebruikersgroe- pen: industrie (klein- en middelgrote bedrijven), kantoren, een 'all-electric' woonwijk, een woonwijk met een gas- en elektrische infrastructuur en een woonwijk met een 'district heating' systeem. De services die aan de gebruikersgroepen worden aangeboden, zijn: leveren van flexibiliteit (bijv. vraagsturing en elektriciteitsopslag, organiseren van de markt (consumenten kunnen handelen met hun energie en/of energie aan elkaar verkopen) en het leveren van de benodigde informatie (bijv. momentane energieprijs, detailgegevens over het energieverbruik en weersvoorspellingen). Om deze services goed te kunnen gebruiken, worden ze integraal gekoppeld aan – zo mogelijk op locatie al aanwezige – technologieën zoals zon-PV, micro-wkk's, warmtepompen, elektrische voertuigen, wind- turbines, energieopslag, 'smart appliances' en ICT services.

Resultaat
Naar de mening van SEC zijn er eigenlijk amper alternatieven te benoemen. De bovengenoemde alternatieven druisen tegen huidige en de te verwachten maatschappelijke trends in.