Ketenefficiëntie

Productaanpak voor ketenefficiëntie in woningverduurzaming

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De projectpartners houden zich al 10 jaar bezig met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. De focus is nu niet alleen meer “woningeigenaren in beweging krijgen” maar ook efficiëntie en opschaling: de markt moet volwassen worden. Reimarkt is een stap in die richting: een winkel die duurzaam wonen als kant-en-klaar product verkoopt. De keten moet daarvoor met Reimarkt mee veranderen naar een productbenadering. Met de eerste 3.000 renovaties hebben de projectpartners ervaring opgedaan. Nu is het tijd om de productbenadering voor geïntegreerde pakketten te gaan verwezenlijken. Daarbij komen forse uitdagingen kijken: 1. ontwikkelen van producten op woningtypeniveau in plaats van woningniveau. 2. ontdubbelen van activiteiten die nu door meerdere ketenpartijen gedaan worden. 3. ontwikkelen en toepassen van geïntegreerde producten door teams van multi-inzetbare professionals, in plaats van het stapelen van maatregelen door onderaannemers. De grootste uitdaging ligt in het heruitvinden van het gezamenlijke proces van woningrenovatie. De productbenadering geeft de mogelijkheid tot opschaling, versnelling en prijsdaling, vooral door het elimineren van maatwerkactiviteiten.

Doelstelling
De centrale doelstelling voor dit project is het uitwerken en implementeren van een productaanpak, gebaseerd op woningtypes, voor de keten van projectpartners, voor aardgasloos-ready-oplossingen. Dat moet leiden tot een beter opschaalbare aanpak (want efficiënter, sneller en eenduidiger) en een significante daling van de kostprijs. Onze ambitie is een kostprijsdaling van 20% ten opzichte van de huidige werkwijze. Daarnaast levert de aanpak twee concrete productpakketten op waarmee twee woningtypen geheel of in stappen aardgasloos-ready worden gemaakt. Deze doelstelling is te verdelen in verschillende subdoelstellingen: 1. het uitwerken van een volledig productontwikkelproces op basis van woningtypes (contingentaanpak); 2. het ontwikkelen van “aardgasloos-ready” productpakketten voor twee woningtypes: portiekappartementen en rijwoningen bouwjaar 1946-1974; 3. het uitwerken van een uitvoeringsproces waarin een geïntegreerd team de uitvoering realiseert met multi-inzetbare professionals; 4. middels een casestudy objectief toetsen welke kostenverlaging ontstaat bij toepassing van bovenstaande processen.

Korte omschrijving
Het project bestaat uit 5 werkpakketten: productontwikkeling, uitvoering, onderzoek, organisatie en communicatie, en wordt uitgevoerd volgens de principes van actieonderzoek; de onderzochten zijn dus zelf de onderzoekers. Na de opzet van het project wordt het productenpakket gevormd en uitgewerkt, evenals het procesprotocol voor productontwikkeling. Dit vormt de input voor de uitvoering, waar een integraal team wordt gevormd en een uitvoeringsprotocol wordt vastgesteld. De uitvoering verloopt in 3 batches. Na iedere batch volgt een focussessie die input geeft voor een update van producten en processen. Aan het eind van de projectperiode worden producten en processen definitief gemaakt en volledig geïmplementeerd. TNO voert een casestudy uit, waarin de kostprijseffecten van bovenstaande activiteiten worden vergeleken met marktreferenties en onderzoekt de mogelijkheden voor gebruik van slimmere materialen. De resultaten worden gedeeld met de sector via persberichten, presentaties op externe bijeenkomsten en via de nieuwsbrieven van de partners.

Resultaat
Het project leidt tot de volgende resultaten: • een uitgewerkte aanpak voor productvorming voor specifieke woningtypes; • twee uitgewerkte productpakketten voor specifieke woningtypes naar aardgasloos-ready; • een uitgewerkte aanpak voor het uitvoeren van productpakketten met een geïntegreerd team; • de oplevering van 95 woningen die op de genoemde wijze geheel of gedeeltelijk zijn verduurzaamd; • een onderzoeksrapport waarin de kostprijsdaling van de procesveranderingen is getoetst en een verkenning van mogelijke productoptimalisaties; • een beschrijving van leerervaringen tijdens dit traject, waaronder ervaringen met actieonderzoek. Na dit project kunnen producten direct worden aangeboden in het huidige verzorgingsgebied van Reimarkt en Plegt-Vos, met als ambitie landelijke levering. Er ligt ook een uitdaging aan fabrikanten om slimme producten te maken: specifieke oplossingen voor woningtypes en ook elementen met meer installatiegemak. Er zijn tevens inkoopvoordelen te behalen bij opschaling. Dit project geeft woningcorporaties en andere stakeholders input voor slimmere wijkprioritering, voorraadbeheer en renovatieplanning, waardoor nog meer schaalvoordelen worden behaal