PMCttP://

PowerMatching City to the People

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Na een succesvolle service demonstratie in fase 2 is PowerMatching City klaar voor de volgende stap om de lokale duurzame en slimme energiemarkt te gaan bedienen. PowerMatching City To The People is een project waarmee voor het eerst klanten op commerciële basis gewonnen zullen gaan worden.

Doelstelling
Klanten van PowerMatching City To The People (afgekort PMCTTP://) zullen in staat worden gesteld om van één van de slimme energiediensten zoals die binnen PowerMatching City zijn ontwikkeld gebruik te kunnen maken. Het gaat hierbij om de 'slim kosten besparen' en de 'aangenaam samen duurzaam' community-dienst. PMCTTP:// gaat daarvoor op zoek naar lokale energie coöperaties, communities en mogelijk ook fleetowners van elektrische auto's om deze diensten gezamenlijk in de markt te zetten. Met PMCTTP:// is het ook mogelijk om de vraag van (huishoudelijke) apparaten te sturen op basis van PowerMatcher prijzen.

Korte omschrijving
PMCTTP:// gaat hiervoor op zoek naar technologiepartners die in staat zijn om gezamenlijk met PMCTTP:// een aanbieding aan de zogenaamde zelf produceren klanten ofwel prosumenten te kunnen doen zodat zijn niet alleen actief inzicht en controle hebben over hun eigen energiegebruik maar deze ook kunnen aanpassen aan de (lokale) energieprijzen op dat moment. Daarmee wordt het mogelijk om (lokaal) opgewekte energie beter in te passen omdat deze afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Resultaat
Om barrières voor grootschalige introductie van dit soort slimme energiediensten uit de weg te ruimen zal PMCTTP:// deze barrières daarvoor expliciet inzichtelijk gaan maken en concrete voorstellen doen hoe deze beslecht kunnen worden. Daarmee wordt niet alleen het innovatieproces versterkt, maar worden ook de maatschappelijk baten die met de introductie van slimme energiesystemen zijn verbonden naar voren gehaald.