PMC2

PowerMatching City II

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In 2010 is door DNV GL, ECN, Essent en ICT Automatisering Nederland het project PowerMatching City – Hoogkerk, een demonstratie van een intelligent energienet gerealiseerd, in de wijk Hoogkerk te Groningen. Dit project werd gesponsord door de Europese Unie, Gasunie, Gemeente Groningen en het Energieconvenant Groningen. Het project was één van de drie demonstratieprojecten binnen het Europese Integral programma (EU FP6-038576) met als doel een industriereferentie te realiseren voor de grootschalige implementatie van Smart Grids. Het project is succesvol afgerond en vervult een internationale voorbeeldfunctie als eerste geïntegreerde smart grid demonstratie. Zie video impressie van PowerMatching City: http://www.kema.com/services/consulting/gas/pmc2/pmc-fase2.aspx. Het project (25 woningen met micro WKK, hybride warmtepompen, zon-PV, 'slimme' huishoudelijke apparaten en elektrische voertuigen) toont aan, dat het mogelijk is om de energievoorziening te optimaliseren.

Doelstelling
De huidige projectpartners willen samen met nieuwe partners het succes van deze intelligente netwerkdemonstratie voortzetten in het vervolgproject 'PowerMatching City II', waarbij geavanceerde slimme energie services worden gedemonstreerd op basis van de bijbehorende innovatieve slimme energietechnologieën. Het doel is de waardecreatie door intelligente energiesystemen empirisch te valideren en de eisen en wensen, die de eindgebruiker aan dergelijke services en systemen stelt, inzichtelijk te maken. In PowerMatching City II komen er 30 to 50 woningen, twee “slimme” distributietrafo's en 20 elektrische voertuigen bij. PowerMatching City II biedt ook een testcenter, waar bedrijven hun producten gaan testen in de praktijk..

Korte omschrijving
Het project beslaat een periode van 3 jaar, startend in september 2011. De proeftuin sluit aan op de door de taskforce intelligente netten opgestelde visie Op weg naar intelligente netten in Nederland en geeft een nadere invulling aan de behoefte om praktijkervaring op te doen met slimme energienetten. De kracht van PowerMatching City II ligt in het feit dat er voortgebouwd kan worden op de complete, werkende infrastructuur voor een slim energienetwerk die in PowerMatching City - Hoogkerk I is opgebouwd.

Resultaat
Hierdoor is het mogelijk om nieuwe slimme energieservices te demonstreren en daadwerkelijk te verrekenen waardoor de achterliggende businessmodellen en businesscase gevalideerd kunnen worden op basis van realistische praktijkervaringen.