Pop up X

Pop Up X : visiting the future of today

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het Nationaal Energieakkoord levert veel werkgelegenheid op: 15.000 netto banen in 2020. Bedrijven verwachten dat in een steeds rapper tempo nieuwe competenties op grote schaal nodig zijn. In de Human Capital Agenda van de Topsector Energie staat hoe de sector zich inzet om de kwaliteit, equivalentie en toegankelijkheid van scholing te verbeteren en om werken in de techniek aantrekkelijker te maken door het beroepsperspectief te verbeteren. Dit project van ISPT draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de HCA-agenda die de Topsector Energie samen met de TKI’s en de overheid heeft opgesteld.

Dit project van ISPT richt zich met name op het aantrekken van toekomstige werknemers. Uiteindelijk moet dit project leiden tot:
• Instroom vergroten voor voldoende personeel voor de sector energie
• Het stimuleren (voortgezet onderwijs, MBO en HBO studenten) om te kiezen voor een carrière binnen energietechnologie met behulp van eigentijdse en innovatieve communicatie en technologie
• Nieuwe leertechnologie onder de aandacht brengen van docenten


Doelstelling
Het opzetten van een mobiele, virtuele omgeving (speciale bus of ingerichte zaal/ruimte) die overal kan worden ingezet en als doel heeft mensen kennis te laten maken met de kracht van nieuwe leertechnologieën en tegelijk kennis te laten maken met een innovatieve energietechnologie omgeving.(windmolens op zee, fabrieken, Smartcities, etc). Uiteindelijk moet dit leiden tot:
• Instroom vergroten voor voldoende personeel voor de sector energie
• Het stimuleren (voortgezet onderwijs, MBO en HBO studenten) om te kiezen voor een carrière binnen energie technologie met behulp van eigentijdse en innovatieve communicatie en technologie
• Nieuwe leertechnologie onder de aandacht brengen van docenten


Korte omschrijving
De activiteiten binnen dit project zijn:
- Vaststellen hardware requirements (Sensoren, input devices), en de eisen voor het opzetten van een virtual reality bus/ruimte.
- Mogelijkheden uitleggen en verkennen aan/met andere TKI’s van de TSE.
- Inventariseren, selecteren en aansluiting zoeken van mogelijke events.
- Een communicatieplan opstellen
- Inrichten van de Pop-up X omgeving
- Coördineren van deelname aan de events

Binnen de hier voorgestelde activiteit is het niet de bedoeling om applicaties te ontwikkelen, maar om via speciaal ingerichte ruimten, waaronder een mobiele omgeving, het mogelijk te maken om op locatie
(campus/events/congressen) aandacht te krijgen voor energietechnologie. Het software programma op bijv. een congres, kan gekoppeld worden aan voordrachten en een side programma. Zo wil de Nederlandse vereniging van Proces Technologen (NPT) Tedx format presentaties organiseren waarbij de Pop up omgeving ook ingezet kan worden.


Resultaat
1. Een plan (in samenwerking met de TKI’s van de TSE) om via virtuele omgevingen de technologie in de toekomst zichtbaar te maken.
2. Mobiele virtuele omgeving te gebruiken tijdens events.
3. Een aantal bezoeken met virtual reality bus/omgeving aan events/locaties.