Pilot Green Turbine

Pilotonderzoek Green Turbine - een technologie om elektriciteit op te wekken uit restwarmte

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Apparaat biedt de mogelijkheid om uit niet-benutte restwarmte van een WKK (uit de uitlaat) elektriciteit te produceren. Hiermee wordt aandeel nuttig toegepaste bio-energie verhoogd.

Doelstelling
Doorontwikkeling turbine voor elektriciteitsproductie uit restwarmte WKK

Resultaat
- Realisatie en uitvoerig testen van het Green Skid (TRL4-5), met name de mogelijkheden van de warmte wisselaar in specifieke uitlaatgassen van bio WKK’s en de integratie ervan in het skid zijn aandachtspunten
- Doorontwikkeling van een Green Skid prototype (TRL4-5) tot een Green Skid product ontwerp (TRL6) voor toepassing achter WKK’s.