CALOSOL

Pilot en validatie van de Calosol warmtewingevel voor utiliteitsmarkt m.b.v. het TNO pand Oude Waal"

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Dankzij een recent ontwikkelde coating van TNO en AkzoNobel is het mogelijk geworden om efficiënt warmte uit daglicht af te voeren naar een warmtewisselaar. Deze coating wordt toegepast in prefab-panelen, waarmee technisch voldoende ervaring is opgedaan in een utiliteitsgebouw in Almere en in huurwoningen. De startup Calosol, een joint venture met als grootste aandeelhouder Emergo, wil nu de gevelpanelen naar de markt brengen. Maar eerst is een pilot noodzakelijk, om nog te optimaliseren en omdat opdrachtgevers graag bewijs willen zien dat de techniek in de praktijk de beloofde resultaten biedt. TNO (aandeelhouder in Calosol) heeft een gebouw dat representatief is voor een groot aantal oudere kantoorgebouwen in Nederland en dat dringend up to date gemaakt moet worden. Hier kan het systeem uitgeprobeerd worden.

Doelstelling
De gevelpanelen van Calosol leveren een belangrijke bijdrage in het voorzien van warmte en bieden nieuw perspectief binnen de huidige energiemarkt. Er is op een gemiddelde dag genoeg omgevingswarmte om utiliteitsgebouwen in Nederland duurzaam te verwarmen. Dit gebeurt nu voornamelijk aan de hand van PVT-systemen op daken en luchtwarmtepompen. Er zijn er veel situaties waarin het dak niet beschikbaar of te klein is voor PVT. Dan blijft omgevingslucht als enige bron over. Nadeel is dan dat op koude dagen de warmtepomp minder efficiënt is. In combinatie met de hogere warmtevraag, leidt dat tot een extra zware belasting van het stroomnet. Bovendien kan op koude dagen de prijs voor een kWh hoog worden, naarmate meer bedrijven en huishoudens aardgasvrij verwarmen. De gevelpanelen van Calosol leveren een significante bijdrage aan de oplossing. Ze zijn toepasbaar op verticale geveldelen, voorkomen een extra energievraag als de stroom schaars is en kunnen samenwerken met elke water-water warmtepomp.

Korte omschrijving
De warmtewingevel wordt geïnstalleerd en aangesloten op het gebouwbeheersysteem, wat het mogelijk maakt om de resultaten in een gebruikssituatie te meten en installatie te regelen. Het verkrijgen van deze data en het toegankelijk maken ervan voor de markt is een belangrijke voorwaarde om te kunnen overgaan tot een marktbenadering. Ook verdiept deze pilot inzicht in de kosten-baten analyse, die gunstig is omdat het systeem vergeleken met een PVT-paneel meer thermische energie uit zonlicht haalt. Maar ook de vergelijking met gevelbekleding die bedoeld als esthetische upgrade of gebuikt voor na-isolatie aan de buitenzijde, is interessant. Kostendaling van de panelen is niet alleen afhankelijk van schaalvergroting, maar ook van procesoptimalisatie. Ook is het mogelijk om nuttige praktijk ervaring op te doen op het gebied van aansluiting op een gebouwbeheersysteem, begeleiding in de gebruiksfase o.a. beheer en onderhoud, kostenefficiënte installatie en vergunningen.

Resultaat
Het resultaat is een pilot waarmee we bewijsvoering leveren voor een duurzaam systeem dat in de praktijk presteert vanuit een optimaal proces en dat dus opschaalbaar is. De pilot maakt dat we het product kunnen tonen aan een brede groep geïnteresseerde bedrijven inclusief intermediairs (architecten en adviseurs). Want door het toepassen van deze panelen bij renovatie van utiliteitsgebouwen, kunnen CO2-reductie en kostenbesparing direct gerealiseerd worden, zonder afhankelijkheid in een tijd van beperkte netcapaciteit. Dit betekent niet alleen een directe impact op het Klimaatakkoord, maar ook is het in het voordeel van de individuele bedrijven, die op grote schaal onder eigen regie snel kunnen overstappen op warmte uit daglicht.