Pilot CCUS AVR Duiven

Pilot CCUS AVR Duiven

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De projectpartners willen met dit project de verdere kennis van deze vernieuwende technieken in kaart brengen, onder praktijkomstandigheden testen en de kennis inzetten voor de verdere spin off van CCU binnen de productielocaties van AVR en/of derden. Air Liquide kan haar leidende rol op het gebied van CO2 -technologie versterken en verder introduceren in Nederland.


Doelstelling
Vanuit de rookgassen van een AfvalEnergieCentrale CO2 af te vangen en deze als vloeibaar product toepassen in de tuinbouw.

Korte omschrijving
- Opdrachtverstrekking voor de bouw van de onderdelen van de pilot
- Productie en (samen)bouw van de onderdelen en tanks
- FAT van de onderdelen, klaar voor:
- Installatie en montage van de pilotinstallatie op het AVR terrein

Resultaat
1. Verhogen van de kwaliteit van de af te vangen CO2 door een verregaande zuivering van het CO2 tijdens de vervloeiingsfase. De toepassing van het CO2 in de tuinbouw stelt hoge, ISBT foodgrade, eisen aan de kwaliteit van de CO2 (verkleinen van de kans)
2. Inzet van meerdere opslagtanks om beter in de eindkwaliteit van het afgevangen CO2 te kunnen sturen, en de hoeveelheid off-spec CO2 te verminderen/isoleren voor specifieke laagwaardige toepassing (verkleinen van de impact)
3. Kennis van en inzicht in de operationele en bedrijfsmatige procesparameters, verdere onderbouwing van de business case, technisch en/of maatschappelijke knelpunten en een betere bepaling en beheersing van de onrendabele top.