EnergyParking

Parkeergarage als batterij voor de stad

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er komen steeds meer elektrische auto's die in de parkeergarage opgeladen kunnen worden maar de parkeergarage en/of de auto's kunnen ook tijdelijk als voedingsbron dienen,om het net in balans te houden. In combinatie met een grote stationaire batterij die opgeladen kan worden door het net, maar ook door energiebronnen uit de omgeving zoals PV-panelen, wordt de energiebalansen het duurzame energiegebruik verder geoptimaliseerd.

Doelstelling
Vaststelling potentie “Parkeergarage als stedelijke batterij': een nieuwe dienst waarbij de elektrische auto's en een centrale batterij in de parkeergarage energie en flexibiliteit gaan leveren aan de omgeving.

Korte omschrijving
Om het net in balans te houden kunnen de parkeergarage en/of auto's als tijdelijke voedingsbron dienen maar de electrische auto's kunnen ook opgeladen worden in de parkeergarage. In het onderzoek wordt de economische en technische potentie van een parkeergarage als energiebuffer vastgesteld en de haalbaarheid van het inpassen van de dienst in het huidige waarde netwerk.

Resultaat
Integraal businessmodel voor het concept 'Parkeergarage als stedelijke batterij', opgesplitst in businessmodellen voor onder meer de EV eigenaar, de parkeergarage exploitant, de CPO, het netwerkbedrijf en de exploitant van de centrale batterij.