ORKEST

ORKEST – Optimal integration of network flexibiilty and asset intelligence to increase large-scale integration of RES, while maintaining reliability

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De transitie naar een duurzame energievoorziening verloopt stormachtig. Wind- en zonne-energie leveren een groeiende bijdrage, het aantal EV laadpalen en warmtepompen neemt snel toe. E-boilers doen hun intrede. De snelheid waarmee dit plaats vindt kunnen we niet snel genoeg opvangen met investeringen in netcapaciteit. De netten raken voller en op een toenemend aantal plaatsen ontstaat congestie. Met andere woorden, het wordt steeds duidelijker dat het netwerk een belangrijke belemmering is voor de snelheid van de energietransitie. Het is daarom niet meer dan logisch dat op die plek de focus wordt gelegd om de energietransitie te versnellen. Het huidige net zonder meer flink zwaarder belasten zou echter leiden tot overmatige storingen, wat feitelijk de beschikbare capaciteit juist omlaag brengt. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat er wel capaciteitsverhoging mogelijk is (conditioneel, en van verschillende factoren afhankelijk), maar alleen indien inzichtelijk wordt wat de werkelijke impact op de betrouwbaarheid van het net en haar componenten is, en wanneer dit met optimalisatiemethodieken (rekening houdend met ook die betrouwbaarheid) kan worden ontsloten.

Doelstelling
In Nederland is nog niet of nauwelijks praktijkervaring met netten die (langdurig) 100% worden belast. Ook de praktijktoepassing van actief capaciteitsbeheer is nog erg beperkt. Wat hierin vooral mist is daadwerkelijk inzicht in de impact op betrouwbaarheid van andere (extreme) belastingspatronen en hoe dat inzicht, samen met verschillende oplossingen zoals opslag, tijdelijke overbelasting, verlaten van redundantie, etc. mee te nemen in een optimalisatie van gebruik van het huidige net. De project partners willen hier samen een boost aan geven en zo bijdragen aan de ontwikkeling en praktijktoepassing van actief capaciteitsbeheer. Onderzoek is nodig naar de bedrijfsvoering, leveringszekerheid en het asset management van overvolle netten, haar componenten, en netten waarin actief gestuurd wordt (via softswitching). Ook is model- en softwareontwikkeling nodig van overvolle netten, componenten en productie assets.

Korte omschrijving
Het project bestaat uit de volgende activiteiten: - Ontwikkeling van betrouwbaarheids- en verouderingsbepalingstools - Ontwikkeling van twinning tussen componenten en systemen om meer RES te accommoderen - Optimalisatiemethoden van oplossingen voor zowel capaciteitsbeperkingen als componentbetrouwbaarheid - Doorontwikkeling Real-time interface - Ontwikkeling en demonstratie van Proof-of-Principle

Resultaat
Het eindresultaat is dat we essentieel inzicht hebben verkregen in werkelijke (conditionele) limieten, de impact op betrouwbaarheid van veranderingen in netgebruik en optimalisatiemethodieken hebben ontwikkeld die zowel mogelijkheden voor ander netgebruik als de impact op betrouwbaarheid optimaliseren. Een essentiële stap in de adoptie van Active Netwerk Management (ANM). We hebben praktijkervaring met pilotprojecten en de business cases van ANM. Hoeveel (versnelling van de energietransitie) levert nauwkeuriger netrekenen en bedrijfsvoering van netten met DER sturing in de praktijk op? We hebben de dagelijkse bedrijfsvoering geoptimaliseerd om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van netcapaciteit en actief capaciteitsbeheer. Ook hebben we inzicht in het asset management van overvolle netten: Hoe werkt actief capaciteitsbeheer door op de CAIDI/SAIDI/SAIFI, hoe neem je slechtere componenten mee, maar ook de impact van steeds zwaardere netbelasting op veroudering en betrouwbaarheid van netten.