Post Consumer Folierecycl

Opwaardering post consumer LDPE regranulaat tot hoogwaardig verpakkingsmateriaal

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Om voldoende grondstof voor een circulaire kunststofproductieketen te hebben is het plastic uit post-consumer afval als aanvoerroute essentieel. Dit project richt zich daarom op de plasticfoliefractie in het post-consumer afval. Deze fractie omvat ongeveer 30 tot 40 procent van het totale kunststofafval dat wordt geproduceerd door consumenten, i.e. in Nederland ruwweg 95 tot 125 kton per jaar.

Doelstelling
Doel is technologisch onderzoek naar een ultiem-gesloten plasticfolieketen. Dit overkoepelende doel valt uiteen in drie subdoelstellingen: (1) ontwikkeling van een competitieve granulaatstroom van constante kwaliteit; (2) ontwikkeling van een folie van gerecycled kunststof; (3) ontwikkeling van circulaire verpakking voor consumentenproducten met een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede content.

Korte omschrijving
Projectactiviteiten starten in WP2 waarin de nadruk ligt op de ontwikkeling van competitief regranulaat van voldoende kwaliteit voor folieproductie. Het ontwikkelde regranulaat wordt in WP3 ontwikkeld tot een goede compound dievoldoet aan de verpakkingsspecificaties. De folies worden in WP4 vervolgens ontwikkeld naar verpakkingen en uitvoerig getest op key performance indicators als sterkte, dikte, stabiliteit, etc. Het project omvat vier iteratieve stappen waarin eerst enkellaagsfolie wordt ontwikkeld; en daarna meerlaagsfolie. Naast de inhoudelijke werkpakketten, bestaat het werkplan uit twee horizontale werkpakketten gericht op projectmanagement (WP1) en evaluatie, communicatie en kennis disseminatie (WP5).

Resultaat
Het beoogde resultaat van het project is: (1) succesvolle pilot productie verpakking met zo hoog mogelijk percentage regranulaat (minimaal 30% in geval van meerlaagsfolie), getest in de praktijk (zowel enkellaags en meerlaags); (2) analyse van de technische haalbaarheid van productie van verpakking met zo hoog mogelijk percentage regranulaat op grote schaal; (3) rapportages over de kosten-analyse en levenscyclusanalyse (LCA) van de inzet van het geproduceerde regranulaat in verpakking. Tijdens de projectperiode zal twintig ton regranulaat geproduceerd worden; hetgeen neerkomt op een CO2-besparing van 22 ton CO2-eq.