Aircapture

Opwaarderen van de CO2 concentratie in de glastuinbouw door middel van Air Capture

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De belangrijkste bron voor CO2 – het verbranden van aardgas – zal wegvallen door de ambitie om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. De glastuinbouw is daarom hard op zoek naar alternatieven en heeft het liefst 'groene' CO2.

Doelstelling
Het komen tot een met de kas geïntegreerd CO2 afvang en doseersysteem dat de CO2 concentratie in de kas kan verhogen tot de gewenste concentratie gebruikmakend van CO2 uit de lucht en tegen 40 euro per ton CO2 (CAPEX en OPEX).

Korte omschrijving
Op basis van de eisen en randvoorwaarden wordt een ontwerp gemaakt van een typische kas en wordt het proces op kleine schaal getest, zowel in het laboratorium als op locatie bij een tuinder. En wordt een techno- economische evaluatie uitgevoerd om de businesscase te onderbouwen, opschaling mogelijk te maken en het systeem verder tot een product te ontwikkelen.

Resultaat
Een ontwerp van een acceptabel en kosteneffectief CO2-afvang en -doseersysteem voor een duurzame CO2-voorziening in de glastuinbouw gebaseerd op CO2 afgevangen uit de lucht, inclusief een techno-economische evaluatie en plan voor een verdere productontwikkeling.