ONRA

Opschaling NOM Renovaties Appartementen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
• Nul op de meter (NOM) renovaties voor appartementencomplexen zijn complex vanwege de VVE structuur en het relatief geringe dakoppervlak vs vloeroppervlak. • Het Happy Balance consortium heeft een NOM renovatieconcept ontwikkeld waarbij in bestaande woningen LTV kan worden toegepast gebruik makend van de bestaande CV leidingen, d.m.v. een BIPV renovatiegevel (energy wall), warmtepomp en JAGA convectoren. Het consortium wil dit concept doorontwikkelen en opschalen. • Seinenergie heeft een aanpak ontwikkeld om VVE besturen en ALV's te bewegen om te investeren in NOM renovaties. • Enkele VvE's gaan dit concept toepassen. Het Happy Balance consortium is op zoek naar verbeteringen in het concept, de technische componenten en de montagestromen op de bouw. Hierdoor kan een efficiëntieslag gemaakt worden (lagere kosten van de NOM renovatie). • Het Happy Balance consortium gelooft in learning by doing en grijpt de renovatie van de Verdiweg aan om het concept te verbeteren.

Doelstelling
Ontwikkeling van een NOM renovatieconcept dat specifiek gericht is op appartementencomplexen en VvE's, en dat tegelijkertijd: 1. Renovatie van appartementencomplexen versnelt door standaardisatie en industrialisatie van het concept en door de processen rondom renovatie, oplevering en beheer slim in te richten. 2. Maatwerk biedt op basis van de wensen van de VvE en tegelijk de beloofde prestaties borgt. 3. Renovatiekosten verlaagt én renovatiesnelheid verhoogt, door betere afstemming van de bouw- en installatietechnische componenten in het concept en door het inrichten van dedicated montageteams. 4. De financiële en organisatorische drempels wegneemt die VvE's weerhouden van een NOM renovatie.

Korte omschrijving
• WP1: optimalisatie montagestromen renovatie Verdiweg. Het appartementencomplex op de Verdiweg in Amersfoort is geadviseerd door Seinenergie m.b.t. een NOM renovatie. Hierbij is het Happy Balance concept aangeboden. De VVE heeft hiermee ingestemd en heeft aangegeven dat het complex als proeftuin gebruikt mag worden. • WP2 Monitoren renovatie. Het uitvoeren van de renovatie op zich valt buiten de scope van dit project. De montagestromen worden opnieuw ingericht en de renovatie wordt gemonitord, werkt het beoogde concept en levert het inderdaad kortere bouwtijden op? • WP3: Verbeteren van het renovatieconcept. Op basis van een scan van een viertal representatieve appartementencomplexen wordt onderzocht welke componenten van het Happy Balance concept kunnen worden geïndustrialiseerd. • WP4: opzetten van flexibel en schaalbaar montageproces. Op basis van het geïntegreerde montageproces uit WP1, de aanbevelingen uit WP2 en het aangepaste concept uit WP3 wordt het montageproces opnieuw ingericht inclusief het bepalen van het vereiste prefabricage niveau van de componenten. Tot slot wordt een “Happy Balance” blauwdruk vastgesteld voor het renovatieproces.

Resultaat
• Happy Balance NOM technisch renovatieconcept gericht op appartementencomplexen, met een goede balans tussen standaardisatie, prefabricage en mogelijkheid tot het bieden van maatwerk aan VvE's. • Blauwdruk voor het inrichten van de arbeidsstromen voor volgende NOM renovaties van appartementencomplexen volgens het Happy Balance concept, waardoor de doorlooptijd, de kosten en de overlast voor bewoners geminimaliseerd worden.