Open source maken van Energietransitiemodel

Publieke samenvatting

Doelstelling
In een aantal deelprojecten wordt het ETM geschikt gemaakt voor het zelfstandig kunnen opbouwen van datasets door professionele derden. Ook zal er een externe validatieboard worden opgezet om de juistheid van het ETM te toetsen.

Resultaat
Open Source maken van ETM (input tool) en Validatieboard opzetten
A. Het ontsluiten van de basisdata, logica, aannames en onderliggende bronnen van het Energietransitiemodel zodat professionele gebruikers zelf in staat zijn om voor een gebied (land, provincie, regio, stad, dorp) een dataset op te bouwen en te onderhouden in het Energietransitiemodel.
B. Validatie van het Energietransitiemodel en sturing op verdere verbeteringen om betrouwbaarheid, geloofwaardigheid, en draagvlak van het model te verbeteren.