KNGWW

Op weg naar een klimaatneutrale GWW

Publieke samenvatting / Public summary

Hoe kunnen we de transitie naar een klimaatneutrale GWW-sector versnellen?

Om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen, moet Nederland klimaatneutraal worden. Dit geldt ook voor de GWW-sector. Inzetten op innovaties en maatregelen die de transitie naar klimaatneutraliteit versnellen is hard nodig, maar het is op dit moment onduidelijk welke dit moeten zijn. Daarnaast is het lastig om opdrachtgevers en opdrachtnemers te laten samenwerken in de keten om daarmee innovaties te stimuleren.

Onderzoeksvragen

  • Welke scenario’s en transitiepaden bieden de grootste kansen op een klimaatneutrale GWW-sector en zijn realistisch?
  • Waarvoor is draagvlak binnen de sector?
  • Hoe kan ketensamenwerking worden gestimuleerd? 

Onderzoeksmethode

De onderzoekers hebben als doel gesteld de keten samen te brengen en door samenwerking de implementatie te bevorderen van effectieve energie-innovaties voor een klimaatneutrale infrasector. De activiteiten van het onderzoek zijn onderverdeeld in verschillende fasen:

  • een scenariostudie met als resultaat een transitiescenario naar een klimaatneutrale GWW
  • draagvlak creëren binnen de GWW-sector voor de resultaten van de scenariostudies en de implementatie naar de praktijk
  • vertaling van het transitiescenario naar de praktijk, de systematiek van de CO2-Prestatieladder

Resultaten

Het project is nog niet afgerond. Het onderzoek moet uitwijzen welke innovaties en maatregelen de transitie echt versnellen en de grootste kansen bieden. De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens geïmplementeerd met de systematiek van de CO2-Prestatieladder en vertaald naar praktische handvatten voor bedrijven en opdrachtgevers. Voor 2017 ligt de nadruk van het onderzoek op concrete resultaten, kennisdeling en draagvlak binnen de sector.

Voor wie is dit interessant?

TKI Energie en Industrie, Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)