Zonnebrandstof

Ontwikkeling zonnebrandstof

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Naast de behoefte aan kortetermijnflexibiliteit ontstaat er ook behoefte aan langetermijnopslag en/of aan import van hernieuwbare energie. De toenemende behoefte aan overbrugging van onbalans tussen vraag en aanbod in zomer en winter, maar ook tussen verschillende Europese regio's biedt mogelijk goede aanknopingspunten voor inzet van intermediaire energiedragers, zoals waterstof en ammoniak. Uit een voorlopige verkenning blijkt dat er een kostenvoordeel kan ontstaan voor import van hernieuwbare brandstof uit zonne-energie. Daarmee lijkt er plaats voor zonnebrandstof als medium voor opslag én flexibiliteit om de onbalans van tijd én ruimte te overbruggen.

Doelstelling
Het doel van dit project is vaststelling van de haalbaarheid van productie en import van zonnebrandstof uit Zuid-Europa, Noord-Afrika of het Midden-Oosten.

Korte omschrijving
Naast de behoefte aan kortetermijnflexibiliteit ontstaat er ook behoefte aan langetermijnopslag en/of aan import van hernieuwbare energie vanwege onbalans tussen vraag en aanbod in zomer en winter en tussen verschillende Europese regio's.Het blijkt dat er een kostenvoordeel kan ontstaan voor import van hernieuwbare brandstof uit zonne-energie. Daarmee lijkt er plaats voor zonnebrandstof als medium voor opslag én flexibiliteit om de onbalans van tijd én ruimte te overbruggen. Onderzocht wordt de haalbaarheid van productie en import van zonnebrandstof uit Zuid-Europa, Noord-Afrika of het Midden-Oosten.

Resultaat
Een ketenmodel voor zonnebrandstof, op basis van kostenstructuren, ketenoptimalisatie, opbouw van de kostprijs van zonnebrandstoffen en haalbare rendementen voor de schakels in de keten. Een overzicht van sterkten en zwakten van het ketenmodel in vergelijking tot binnenlandse alternatieven voor de productie van waterstof en ammoniak. Een routekaart voor ketenontwikkeling met benodigde stappen, tijdpad en rolverdeling voor actoren.