Crytransfer 2

Ontwikkeling van een meet- en regelsystem voor LNG overslag

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Overslag van LNG is een essentieel onderdeel in de toeleverketen van LNG als brandstof voor schepen en trucks. In dit project wordt met verschillende spelers in de keten samengewerkt om een veilig en efficiënt meet- en regelsysteem te ontwikkelen wat tevens een financiële transactie mogelijk maakt.

Doelstelling
Het doel van het project is de ontwikkeling van een veilig en efficiënt meet- en regelsysteem wat tevens gebruikt wordt voor de eigendomstransactie van LNG.

Korte omschrijving
Het onderzoek is gericht op het nauwkeuriger meten van LNG overslag voor bunkering gebaseerd op flowmeetsystemen.TNO doet onderzoek om een stromingsweerstandmodel te ontwikkelen waarin een relatie wordt gelegd tussen de geometrie van LNG slangen, de flow en de verwachte drukval. Daarnaast worden cryogene testen uitgevoerd voor het overvulbeveiligingssysteem.

Resultaat
Nieuwe kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor de ontwikkeling van een LNG overslagsysteem. De activiteiten zullen uiteindelijk leiden tot de realisatie van een compleet meet- en regelsysteem bestaande uit een procesinstallatie en control unit om de overslag van LNG voor bunkering veilig en efficiënt te besturen en nauwkeurig te registreren ter ondersteuning van de financiële transacties.