Blauflex

Ontwikkeling van blauwdrukken voor het maximaliseren van flexibiliteit in oudere woonwijken

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De projectpartners willen de energietransitie op het beschreven niveau van het energienet versnellen door zelf (Mijndomein) via energiecoöperaties grootschalig op wijkniveau te investeren in de benodigde assets voor duurzame opwekking, zodat de autonomie van de wijk kan worden vergroot. De hoge investering is echter niet de enige bottleneck voor consumenten/huishoudens; ook op technologisch vlak zijn er nog een aantal ontwikkelingen nodig voor het vergroten van de flexibiliteit in de haarvaten van het net (op 25A-niveau) ontbreken nog enkele voor Nederland geschikte flexassets en besturingssystemen.

Doelstelling
Doel van project Blauflex is de ontwikkeling van gevalideerde blauwdrukken voor het maximaliseren van flexibiliteit in oudere woonwijken. Subdoelstellingen hierbij zijn:
1. Ontwikkeling van een op zowel vermogens- als energiemarkten gericht prototype home-storage device dat geschikt is voor binnenshuis toepassing.
2. Ontwikkeling van een prototype V2G-oplaadpunt met geïntegreerde energieopslag in combinatie met nieuw te ontwikkelen applicatie voor dynamische State-of Charge voorspelling gecombineerde inzet voor flexibiliteit versus ritten.
3. Ontwikkeling van meet- en regeltechniek voor energieasset-aansturing t.b.v. de maximalisatie van flexibiliteit in deze prototypen in woonwijken.
4. Validatie van deze ontwikkelingen in een pilotexperiment in maximaal 20 huishoudens.

Resultaat
De beoogde resultaten van dit pilotproject zijn:
1) Blauwdruk: “Het maximaliseren van flexibiliteit in oudere woonwijken.”
2) Een binnenshuis thuisopslagproduct dat geschikt is voor de eisen van de Nederlandse markt.
3) Een V2G wallbox met geïntegreerde energieopslag en SoC bepaling.
4) TKI-rapport met testresultaten van de nieuwe prototypen assets en regeltechniek in 20 pilot woningen, waarbij de blauwdruk voor de jaren ’30 woning is gevalideerd voor opschaling op wijkniveau.