Ontwikkeling toekomstbestendige warmtenetwerken

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De adoptie van 4e generatie warmtenetten in Nederland is laag. Een van de redenen is dat er nog geen goede ontwerpmethode is, aan de hand waarvan de voordelen voor verschillende stakeholders van deze netten inzichtelijk worden gemaakt.

Doelstelling
Dit project wil bijdragen aan opschaling van het aantal 4e generatie warmtenetwerken in Nederland door het formuleren en verspreiden van een toegankelijke, kwantitatieve ontwerpmethode hiervoor. Deze ontwerpmethode moet helpen de huidige status quo (zie Probleemstelling) te doorbreken en wordt ontwikkeld aan de hand van het ontwerp van 2 praktijkcasussen.

Korte omschrijving
In samenwerking met partners NUON en ETP, die met hun achterban een coherente waardeketen vormen, worden door TNO de huidige plannen voor warmtenetten in gebouwde omgeving en tuinbouwsector geoptimaliseerd op betaalbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit. Hiertoe wordt een aantal innovaties in conjunctie ingezet, waaronder geothermie en lage temperatuur restwarmte uit datacenters. De private partners kunnen de geoptimaliseerde ontwerpen direct inbrengen in de ontwikkelingsplannen. De nieuwe ontwerpmethode wordt publiekelijk beschikbaar en via een seminar en diverse korte rapportages onder de aandacht gebracht bij alle relevante doelgroepen.

Resultaat
1. Een toegankelijke, kwantitatieve ontwerpmethode 2. Samenvatting van innovatieresultaten van benodigde technologie├źn 3. Geoptimaliseerd ontwerp voor twee praktijkcasussen 4. Rapportage en seminar over ontwerpmethode