OMMS

Ontwikkeling Modulaire Multifunctionele Systeemelementen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Aanleiding van het project is om betaalbare esthetisch verantwoorde oplossingen te ontwikkelen om slecht geïsoleerde woningen uit de woningvoorraad van voor 1970 eenvoudig en snel te renoveren tot nul-op-de-meter woningen met goede isolatie en duurzame energiesystemen en waarbij de energiesystemen zo min mogelijk ruimte innemen op zolders en bergingen.

Doelstelling
Doelstelling van het project is het ontwikkelen van kostenefficiënte modulaire systeemelementen met geïntegreerde duurzame energiesystemen voor renovatie van woningen tot nul-op-de-meter woningen. Door integratie van de energiesystemen in de elementen wordt tevens ruimtebeslag in de woning sterk verminderd. Hiermee draagt het project bij aan de programmalijn 'Multifunctionele Bouwdelen'.

Korte omschrijving
De activiteiten worden uitgevoerd in drie werkpakketten. 1. Ontwikkeling van de geïntegreerde installaties: In dit werkpakket ligt de focus op alle vraagstukken hoe de duurzame energiesystemen ondergebracht kunnen worden in de dak- en gevelelementen en esthetisch verantwoord weggewerkt kunnen worden. De specialisten van Schouten Techniek hebben hierin de lead. 2. Ontwikkeling van een nieuw ontwerp van systeemelementen. Focus van dit werkpakket is het vinden van oplossingen om de systeemelementen goedkoper te kunnen produceren, zonder verlies aan performance. De specialisten van Ursem MBV hebben hierin de lead. 3. Samenvoeging van de nieuwe systeemelementen en de geïntegreerde energiesystemen. In dit werkpakket worden de potentiële oplossingen uit beide andere werkpakketten in onderlinge samenhang gebracht en uitontwikkeld tot goed produceerbare modulaire multifunctionele systeemelementen die eenvoudig en snel geplaatst kunnen worden. De specialisten van beide bedrijven werken hier nauw samen.

Resultaat
Het project resulteert in goed uitontwikkelde en goed produceerbare modulaire systeemelementen voor gevel en dak met geïntegreerde duurzame energiesystemen om woningen uit de woningvoorraad van voor 1970 kostenefficiënt binnen één dag te renoveren tot nul-op-de-meter woningen.