E+ Bedrijventerrein

Ontwerp & Vaststelling potentie energiepositief bedrijventerrein

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er is een hoog energie opwekpotentieel en o.a. dankzij de SDE+ wordt er steeds meer duurzame energie (met name ZonPV, zonnecollectoren, WKO en in mindere mate ook Wind en geothermie) opgewekt. Een slimme en efficiënte inpassing van het potentieel aan duurzame energie vraagt een geïntegreerde aanpak en ontwerp wat andersom ook nodig is om het potentieel te effectueren

Doelstelling
De ontwikkeling van een gestructureerde aanpak om de maximale duurzame energie potentie op een bedrijventerrein te realiseren & te integreren met minimale investeringen.

Korte omschrijving
De digitaal beschikbare energie data en kennis over energiemaatregelen slim met elkaar te combineren om een basis te creëren waar vandaan een integraal ontwerp kan worden gemaakt van de benodigde energiemaatregelen en –infrastructuur voor het bedrijventerrein.

Resultaat
Inzicht in het theoretisch en op korte termijn te realiseren duurzame energie potentieel voor het bedrijventerreinen in de mogelijkheden om in dit energienet opslag en conversie lokaal in te passen.