Slim HybrideWarmtenet SHW

Ontwerp Slim Hybride Warmtenet - Casus Handelscentrum Westerlee de Lier

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Westerlee heeft behoefte aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening, op acceptabele wijze voor alle op het terrein gevestigde bedrijven.

Doelstelling
Doel van het project: onderzoeken van toepassing van innovatie regel en ontwerp techniek SHW in de praktijk met Handelscentrum Westerlee in gemeente Westland als casus.

Korte omschrijving
Benutting van aanwezige restwarmte in combinatie met power2heat is een goed alternatief voor de aanwezige gas infrastructuur.

Resultaat
Het project draagt bij aan de doelstellingen binnen de programmalijn: 'Nieuwe kansen', maar raakt ook de programmalijnen Power2Heat en energieopslag en managementsystemen.